Arboretum je zbirka dreves in grmovnic

Arboretum Volčji Potok je vodilna ustanova s svojega strokovnega področja v Sloveniji

Arboretum je strokovni izraz za zbirko dreves in grmovnic, zbranih v raziskovalne namene. Arboretum v Volčjem Potoku se od drugih arboretumov razlikuje po tem, a so bila drevesa in grmi od začetka naprej sajeni v parkovne prizore in ne zgolj v anonimno zbirko. Druženje rastlin naj službi kot zgled, katere rastline so ekološko združljive in na pogled privlačne.

Arboretum Volčji Potok je edini samostojen arboretum v Sloveniji. V njem uspeva približno 3.500 vrst in sort iglavcev in listavcev, trajnic ter samoniklih zelnatih rastlin. Drevesa in grmi pripadajo tako osnovnim botaničnim vrstam iz Evrope, Severne Amerike in Azije kot tudi kultivarjem, ki so bili vzgojeni v okrasne namene. V Arboretumu so med listavci najbogateje zastopane zbirke javorjev, lip, brez in bukev, med njimi še posebno kultivarji pahljačastega javorja (Acer palmatum). Pomembne pa so tudi zbirke luskastih iglavcev, slečev in vrtnic.

Poslanstvo

Arboretum sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji, zato je bil leta 1999 z odlokom v Uradnem listu Republike Slovenije razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

>

Zgodovina

Naselje Volčji Potok ali Wolfsbühel ima dolgo zgodovino. V zgodovinskih virih se prvič posredno omenja  leta 1220 v darilni listini iz Turjaka, v kateri zasledimo ime grajskega gospoda Hermanusa de Wolfspracha.

>

Zbirka rastlin

Izvorni namen arboretumov je nega in dopolnjevanje zbirke lesnatih rastlin. Ocenjujemo, da danes v parku uspeva 3.500 taksonov rastlin, kar arboretsko zbirko uvršča med najbogatejše tovrstne zbirke v Srednji Evropi.

>

Arboretski red

Zaradi ohranjanja kvalitet kulturnega spomenika in rastlinskih zbirk ter zaradi zagotavljanja varnosti in dobrega počutja obiskovalcev velja na celotnem območju Arboretuma Volčji Potok arboretski red.

>

Povezave

Arboretum Volčji Potok se povezuje s številnimi javnimi ustanovami in podjetji iz Slovenije in tujine.

>

Projekti in sodelovanja

Arboretum Volčji Potok aktivno sodeluje s slovenskimi in evropskimi organizacijami v okviru regionalnih, nacionalnih in evropskih projektov in sodelovanj. Prek sodelovanj s partnerji izmenjujemo dobre prakse in kreiramo nove vsebine za obiskovalce Arboretuma.

>