Arboretski red je potrebno upoštevati!

Arboretski red velja na celotnem območju Arboretuma Volčji Potok

Zaradi ohranjanja kvalitet kulturnega spomenika in rastlinskih zbirk ter zaradi zagotavljanja varnosti in dobrega počutja obiskovalcev velja na celotnem območju Arboretuma Volčji Potok arboretski red, ki prepoveduje:

 • spuščanje psov s povodca, razen na pasjem igrišču,
 • nabiranje cvetja, poškodovanje in izkopavanje rastlin,
 • poškodovanje in odtujevanje oznak in parkovne opreme,
 • vožnjo obiskovalcev s kolesi, električnimi skiroji in motornimi vozili; dovoljena je uporaba poganjalčkov za otroke do 3. leta starosti,
 • puščanje otrok v parku brez nadzora odrasle osebe, igro na otroškem igrišču ter vožnjo otrok z vlakom brez nadzora odrasle osebe,
 • hojo po travi, posedanje in poležavanje na travi v zgodovinskem jedru parka (francoski vrt in stari park),
 • vpitje, povzročanje hrupa in poslušanje glasbe brez slušalk,
 • tekanje, športne igre s tekanjem, spuščanje zmajev; razen na območju otroškega igrišča,
 • kopanje, plavanje, drsanje, lovljenje rib in drugih vodnih ter kopenskih živali,
 • plezanje po drevesih, skalah in ruševinah,
 • odmetavanje odpadkov,
 • kurjenje ognja,
 • uporabo brezpilotnih letalnikov (dronov),
 • vstop v park zunaj območja vstopnega objekta,
 • zadrževanje na območju Arboretuma izven odpiralnega časa parka.

Pisno dovoljenje Uprave Arboretuma morate pridobiti za:

 • nabiranje semen in drugega razmnoževalnega materiala,
 • fotografiranje in snemanje z namenom komercialne rabe posnetkov,
 • vsakršno pridobitno dejavnost.

Za vstop v park je potrebno plačati vstopnino po veljavnem ceniku. V času posebnih dogodkov (poroka, koncert, snemanje ipd.) si upravljavec pridržuje pravico do omejitve dostopa do prizorišč, kjer se prireditev dogaja. Kadar so omejitve dostopa krajše od dveh ur ali so objavljene pri vhodu v park, obiskovalci niso upravičen do znižane cene vstopnice.

Za varnost otrok odgovarjajo starši oz. odrasli spremljevalci. Šolske skupine morajo biti ves čas pod nadzorom spremljevalcev. Malicanje je dovoljeno na otroškem igrišču in ob pristavi, po dogovoru pa tudi v kavarni. Učenci morajo embalažo in vse odpadke od malice odnesti s seboj.

Lastniki živali morajo iztrebke, ki jih napravijo njihove živali, nemudoma pobrati in odložiti v koš za smeti.

Javni zavod Arboretum Volčji Potok si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli zapre Arboretum, zaradi razmer, ki lahko ogrožajo varnost obiskovalcev in poslovanje Arboretuma. Upravljavec lahko park nemudoma zapre, ko Agencija Republike Slovenije za okolje razglasi rdeči alarm za območje, v katerem se nahaja Arboretum Volčji Potok.

Obiskovalce pozivamo, da se ob pojavu močnega vetra zaradi lastne varnosti čim prej umaknejo iz parka in da v primeru nevihte ne iščejo zavetja pod drevesi.

Upravljavec bo obiskovalce, ki se ne bodo držali arboretskega reda, napotil iz parka, brez odškodnine odvzel plačano vstopnico in terjal odškodnino za povzročeno škodo. Obiskovalec za poškodbe, nastale zaradi nespoštovanja arboretskega reda in neupoštevanja opozoril upravljavca, odgovarja sam. Če se obiskovalec v parku poškoduje, mora to isti dan javiti na blagajni ob izhodu iz parka.

Direktor Arboretuma Volčji Potok