Arboretski red je potrebno upoštevati!

Arboretski red velja na celotnem območju Arboretuma Volčji Potok

Zaradi ohranjanja kvalitet kulturnega spomenika in rastlinskih zbirk ter zaradi zagotavljanja varnosti in dobrega počutja obiskovalcev velja na celotnem območju Arboretuma Volčji Potok arboretski red, ki prepoveduje:

 • nabiranje cvetja, poškodovanje in izkopavanje rastlin,
 • spuščanje psov s povodca,
 • poškodovanje in odtujevanje oznak in parkovne opreme,
 • vožnjo s kolesi in motornimi vozili,
 • hojo po travi, razen po označenih površinah,
 • posedanje in poležavanje na travi v osrednjem delu parka,
 • vpitje, povzročanje hrupa in uporabo radijskih sprejemnikov, kasetofonov ipd. brez slušalk,
 • tekanje, športne igre in spuščanje zmajev,
 • kopanje, plavanje, drsanje in lovljenje rib,
 • nepravilno uporabo vseh grajenih objektov v parku,
 • plezanje po drevesih in skalnih stenah,
 • odmetavanje odpadkov,
 • kurjenje ognja in prirejanje piknikov.

Posebno obvestilo lastnikom psov: Prosimo, da so psi med sprehodom po parku ves čas na vrvici. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni psom vstop v park prepovedati!

Pisno dovoljenje Uprave Arboretuma morate pridobiti za:

 • nabiranje semen in drugega razmnoževalnega materiala,
 • fotografiranje in snemanje z namenom javne objave posnetkov,
 • vsakršno pridobitno dejavnost.
Ne puščate majhnih otrok brez nadzora. Za varnost otrok odgovarjajo starši oz. odrasli spremljevalci. Šolske skupine morajo biti ves čas pod nadzorom spremljevalcev. Malicanje je dovoljeno na otroškem igrišču, po dogovoru pa tudi v gostinskem lokalu. Učenci morajo vse odpadke odnesti s seboj.

Lastniki morajo iztrebke, ki jih napravijo njihove živali, nemudoma pobrati in odložiti v koš za smeti.

Upravljalec bo obiskovalce, ki se ne bodo držali arboretskega reda, napotil iz parka, brez odškodnine odvzel plačano vstopnico in terjal odškodnino za povzročeno škodo. Obiskovalec za poškodbe, nastale zaradi nespoštovanja arboretskega reda in neupoštevanja opozoril upravljavca, odgovarja sam.

Arboretski red je bil sprejet na 5. seji sveta javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, dne 23. 3. 2005.

Uprava Arboretuma, oktober 2019