EU v vrtnicah | The EU and Rose

'Chopin'

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

Vrtnica ‘Chopin’

Država nastanka: Poljska

Vrtnica ‘Chopin’ je najbolj znana vrtnica, ki je doma na Poljskem. Ima žlahtno obliko cveta, ki je značilna za skrižane čajevke. Ko se cvet odpre, je bledo rumen, a na soncu hitro pobledi do skoraj bele. Pocvita celo poletje. Vrtnica doseže 150 cm višine.

Sorta ima seveda ime po Fryderyku Chopinu (1810-1849), pianistu in skladatelju, ki se je rodil v mešanem francosko-poljskem zakonu nedaleč od Varšave. Poljaki so na Chopina zelo ponosni. Posestvo, kjer se je rodil, je spremenjeno v zelo obiskan muzej, obdan z lepim in negovanim parkom.

Oče vrtnice ‘Chopin’ je Stanisław Żyła. Rodil se je leta 1957, doštudiral agronomijo in do upokojitve leta 1998 delal na univerzi, kjer se je študijsko ukvarjal o okrasnimi rastlinami, tudi z vrtnicami. Žlahtniti jih je začel v 70. letih in ‘Chopina’ ustvaril leta 1980.

V Arboretumu Volčji Potok imamo še druge Żyłove sorte. Te so ‘St. Tereska z Lisieux ‘, ‘Venrosa’, ‘Weneda’ in ‘Mercury 2000’. Poljaki so ponosni, da je bila Żyłova ‘Venrosa’ posajena tudi na papeških vrtovih v Castel Gandolfu.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

The ‘Chopin’ Rose

Country of origin: Poland

The ‘Chopin’ Rose is the best known rose created in Poland. It has a noble, yellow-coloured blossom, characteristic of hybrid tea roses. Once it opens, it is pale yellow and quickly fades in the sun to become almost completely white. It flowers throughout the summer. The rose grows up to 150 cm high.

The variety is named after Frédéric Chopin (1810-1849), a pianist and composer born in a mixed, French-Polish marriage, not far from Warsaw. The Polish are very proud of Chopin. His native estate was turned into a much frequented museum, surrounded with a beautiful and well maintained park.

The father of the ‘Chopin’ rose is Stanisław Żyła. He was born in 1957, graduated in agronomy, and worked as a university professor until his retirement; his academic research was devoted to decorative plants, including roses. He started cultivating them in 1970s, and created the ‘Chopin’ in 1980.

The Arboretum Volčji Potok also possesses other Żyła’s varieties, among them ‘St. Tereska z Lisieux’, ‘Venrosa’, ‘Weneda’ and ‘Mercury 2000’. The Polish are proud that Żyła’s ‘Venrosa’ was planted in the papal gardens at Castel Gandolfo.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.