EU v vrtnicah | The EU and Rose

'Crimson Glory'

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

Vrtnica ‘Crimson Glory’

Država nastanka: Nemčija

Sorto ‘Crimson Glory’ je ustvaril Wilhelm Kordes II iz vrtničarske hiše Kordes, ki je še danes eden glavnih evropskih žlahtniteljev vrtnic. Nemška vrtnica je dobila angleško ime, ker je Kordes izkoristil novo ameriško zakonodajo, ki je že omogočala zavarovanje žlahtniteljske pravice. Spomnimo: prva s patentom zavarovana rastlina je bila v ZDA popenjavka ‘New Dawn’, zavarovana avgusta 1931. Sorta ‘Crimson Glory’ je bila zavarovana oktobra 1934 in prišla v promet naslednje leto.

Vrtnica je z žlahtno obliko cveta in s temnim, žametnim sijajem ter okronana z močnim in globokim vonjem postala pričakovana prodajna uspešnica. Žlahtniteljev velik dosežek je bila prav združitev temno rdeče, klasične skrižane čajevke z nespregledljivim vonjem.

Veliko so jo gojili za rezano cvetje še deset let po koncu druge svetovne vojne. Po poročilu dr. Aleksandra Šiftarja so jo poznali tudi naši cvetličarji. Ker ima nekoliko šibek vrat pod velikim cvetom, so ji cvetličarji vsilili »pogled v oči« s pomočjo žice, kot je bilo to kasneje običajno pri gerberah.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

The ‘Crimson Glory’ Rose

Country of origin: Germany

The ‘Crimson Glory’ variety was created by Wilhelm Kordes II of the Kordes Rose Nursery, which remains one of the main European rose cultivators to this day. The German rose was given an English name, since Kordes took advantage of the new American legislation, which allowed the patenting of plant breeders’ rights. A historical reminder: the first patented plant in the United States was the climbing rose ‘New Dawn’, which was patented in August 1931. The ‘Crimson Glory’ was patented in 1934 and came onto market the following year.

The noble shape of the blossom, its dark, velvety sheen, and deep, strong fragrance turned this rose into a predictable market success. The rosarian’s great achievement was to bring a distinctive fragrance to a classic, dark red hybrid tea rose.

It was widely grown as a cut-flower rose, even a decade after the Second World War ended. It was also known among our local florists. Because the stem underneath the heavy blossom was somewhat weak, florists would use wires to prop it up for that stand-up look, as they did with Gerbera later on.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.