Matija Jama in družina Souvan

Razstava
Arboretum Volčji Potok, september 2022 – februar 2023
Z razstavo obeležujemo 150-letnico rojstva slikarja Matija Jame. Dvanajst razstavljenih del je v zasebni lasti, enajst del je širši javnosti neznanih. Današnji Arboretum ohranja vrtno dediščino Souvanovega parka. Z razstavo želimo opozoriti na malo znano dejstvo, da je bilo slikarjevo ustvarjanje povezano z družino Souvan.

Tulipani na znamkah

Razstava
Arboretum Volčji Potok, april 2022 – december 2022
Marca 2022 je Pošte Slovenije izdala nove znamke iz serije Rastlinstvo. Letos so na njih štirje tulipani. V Sloveniji je težko najti vrt brez tulipanov, zato odločitev Pošte Slovenije ne preseneča. Ljudje jih imajo radi, ker s cvetovi vedrih in jasnih barv oznanijo pomlad.

Praznik kronic

Razstava
Arboretum Volčji Potok, februar – marec 2022
V Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok, se vsako pomlad razcvetijo kronice. Kronice, z daljšim imenom veliki pomladni zvončki, s svojimi cvetovi pobelijo pet hektarjev močvirnega gozda, bregove potokov in robove vlažnih travnikov. To je eden od večjih predelov s kronicami v osrednji Sloveniji.

Cvetoča pot Marije Auersperg Attems

Razstava
Arboretum Volčji Potok, maj 2021 – december 2022
S pomočjo zgodovinarjev, umetnostnih zgodovinarjev, arhitektov, krajinskih arhitektov in strokovnjakov hortikulture smo na novo osvetli fizično in mentalno okolje, ki je omogočilo umetniški razvoj Marije Auersperg Attems. Vodilna nit razstave je cvetje s slik Marije Auersperg Attems. Razstava je nastala v sklopu projekta LAS GARKLEJ. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Več o projektu

Pod lupo z Zbirko UGM: Hortenzije v Arboretumu Volčji Potok

Razstava
Arboretum Volčji Potok, maj – september 2019
Razstava reprodukcij umetniških del avtoric Avguste Šantel mlajše in Henriete Šantel, ki jih hrani Umetnostna galerija Maribor, je bila pospremljena z interdisciplinarnimi informacijami. Več o projektu

Dolina miru in Arboretum Volčji Potok ob 100. obletnici rojstva Franceta Štiglica

Razstava
Arboretum Volčji Potok, april – september 2019
Razstavo »Dolina miru in Arboretum Volčji Potok ob 100. obletnici rojstva Franceta Štiglica« smo pripravili v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Slovenskim filmskim centrom – javno agencijo, ki sta za razstavo in promocijo dogodkov pripravili grafično in slikovno gradivo, povezano s filmom Dolina miru. Več o projektu

Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti – primer Marije Auersperg Attems

Zbornik recenziranih prispevkov
Arboretum Volčji Potok, september 2020
Arboretum Volčji Potok je 29. 9. 2020 organiziral strokovni posvet z naslovom Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti – primer Marije Auersperg Attems. Na dan posveta je izšel zbornik recenziranih prispevkov, v katerem so zajeti vsi strokovni prispevki s posveta. Predgovor zbornika je prispevala dr. Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije. Več o posvetu


Ferry Souvan – 100 let

Razstava
Arboretum Volčji Potok, april 2019
Ob stoletnici rojstva Ferryja Souvana smo v Arboretumu Volčji Potok pripravili razstavo Ferry Souvan – 100 let. Posvečena je človeku, ki se je pred sto leti rodil v graščini sredi današnjega Arboretuma in kasneje kot mnogostranski ustvarjalec močno vplival na slovensko zabavno glasbo druge polovice 20. stoletja. Kruh si je služil s jazzom, določil tematski okvir narodno zabavne glasbe, napisal besedila mnogih uspešnic iz zlatih let slovenske popevke, na Slovensko uvedel country in še kaj. Razstava je nastala v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik.

Tisa, drevo posebne vrste

Razstava
Arboretum Volčji Potok, april 2018
Tisa, drevo posebne vrste je zgodba o iglavcu brez storžev in smole, kateri se ne meni za čas, saj med vsemi pri nas samoniklimi vrstami lahko doseže najvišjo starost. Lastnosti tise so dobro poznali že prazgodovinski ljudje, ki so vedeli, da je tisovina izjemno trden les.

Narodna galerija v Arboretumu

Razstava
Arboretum Volčji Potok, marec 2018 – februar 2019
Razstava prikazuje slike z motivi večne lepote in pomenljivosti cvetja in žensk. Gre za reprodukcijo izbranih slik iz Narodne galerije, ki so bile v Evropskem letu kulturne dediščine od marca 2018 do februarja 2019 razstavljene tudi v Arboretumu Volčji Potok. Vsaka slika je opremljena z osnovnimi umetnostnozgodovinskim podatki in s komentarjem cvetlične vsebine, kar je posebnost te razstave. Več o projektu  

Prvi regionalni kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic za Vzhodno in Srednjo Evropo, Ljubljana 11. – 14. junij 2017

Zbornik recenziranih prispevkov
Arboretum Volčji Potok, junij 2017
Leta 2017 je Arboretum Volčji Potok izdal zbornik recenziranih prispevkov ob kongresu Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic. V zborniku so v angleškem jeziku predstavljeni strokovni prispevki evropskih strokovnjakov s področja vrtnic.

Marie Henriette Chotek

Razstava
Arboretum Volčji Potok, junij 2017
Marija Henrieta Chotkova (1863-1946) je bila po Evropi spoštovana in cenjena izvedenka za vrtnice v začetku 20. stoletja. Četudi lepa in bogata, se ni nikoli poročila. Življenje je posvetila dobrodelnosti in vrtnicam. V zadnjem desetletju 19. stoletja je osnovala sloviti rozarij v Dolnji Krupi na današnjem Slovaškem. S šest tisoč sortami vrtnic je bil to tretji najbogatejši rožnik v Evropi in na svetu. Razstava je v slovenskem in angleškem jeziku.

Vrtnice, kraljevske rože

Razstava
Arboretum Volčji Potok, junij 2017
Vrtnice, kraljevske rože je razstava, ki je nastala v okviru priložnostne razstave ob kongresu Svetovne zveze društev ljubiteljev Vrtnic 2017. Opisuje zanimive zgodbe s kraljevih dvorov, povezane z vrtnicami. Razstava je v slovenskem in angleškem jeziku.

Vrtnice na znamkah

Razstava
Arboretum Volčji Potok, junij 2017
Vrtnice na znamkah je razstava, ki je nastala v okviru priložnostne razstave ob kongresu Svetovne zveze društev ljubiteljev Vrtnic 2017. Prikazuje štiri znamke Pošte Slovenije, ki jih je na pobudo Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije dala v promet leta 2017. Razstava je v slovenskem in angleškem jeziku.

Samonikli šipki in njihovo okrasno potomstvo

Razstava
Arboretum Volčji Potok, april 2015
Z bogatim fotografskim gradivom razstava prikaže šipke, ki jih najdemo v naravi v Sloveniji in sorte, ki so bile iz njih izpeljane. Ste vedeli, da so šipki divji predniki vrtnic? Podobnost med enimi in drugimi je tako majhna, da marsikdo vrtnic in šipkov niti ne poveže. Pa so bile kljub temu vse žlahtne vrtnice vzgojene iz šipkov iz divjine, tudi iz vrst, ki so pri nas samonikle.

Sadje v Volčjem Potoku in Rudniku

Razstava
Arboretum Volčji Potok, november 2014

Sadjarska tradicija v Volčjem Potoku in Rudniku je dolga. O tem priča že Valvasorjev opis Volčjega Potoka v Slavi Vojvodine Kranjske. Sadjarska tradicija s sadovnjaki in sadnim drevjem pomembno oblikuje videz kulturne krajine. Da bi to krajino ohranili, je potrebno sadno drevje vzdrževati in nadomeščati. Namen projekta je tesneje povezati Arboretum s krajem, v katerem leži. Več o projektu

Vzdrževanje zgodovinskih parkov v državni lasti – opravljeno delo javnega zavoda Arboretum Volčji Potok v obdobju 2004 – 2011

Razstava
Arboretum Volčji Potok, 9. oktober – 4. november 2011

Javni zavod Arboretum Volčji Potok od leta 2004 opravlja strokovna, vzdrževalna in obnovitvena dela v več zgodovinskih parkih in vrtovih, ki imajo status kulturnih spomenikov in so v lasti Republike Slovenije. Naročnik večine ukrepov je Ministrstvo za kulturo, ki naloge naloži javnemu zavodu, ta pa jih uvrsti v letni načrt dela in opravi. Več o referencah