Razstava Cvetoča pot Marije Auersperg Attems v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je med 6.–20. septembrom 2022 na ogled razstava o življenju in delu slikarke Marije Auersperg Attems. V slovenskih javnih zbirkah hranijo osem del slikarke, Arboretum Volčji Potok pa je v interdisciplinarnem sodelovanju pripravil razstavo, ki potuje po območju LAS Srca Slovenije in drugod po Sloveniji.

Razstava sodi v projekt Cvetlična kultura podeželja (LAS Garkelj, 2020-2022), ki ga izvajata Arboretum Volčji Potok in Javni zavod Bogenšperk ter povezuje podeželsko zainteresirano javnost in strokovnjake, ki prek različnih dejavnosti oživljajo znanja in tradicijo okrasnih vrtov ob hišah in z njimi povezane običaje na območju LAS Srca Slovenije.

Projektna partnerja sta svojo pozornost usmerila v zbiranje podatkov o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili v 19. stoletju, veliko pozornost pa sta namenila tudi preučevanju cvetličnih motivov s slik Marije Auersperg Attems, saj je slikarka upodobljeno cvetje, vsaj deloma, verjetno nabrala na gredicah svojih grajskih vrtov v Dornavi in Šrajbarskem turnu. Slikarka je z izjemno natančnostjo upodobila cvetlične motive in tako za vedno ohranila informacije o grajskih vrtovih sredi 19. stoletja, kar je dragoceno tudi zato, ker so rastline z grajskih vrtov prehajale na kmečke vrtove.

Avtor razstave Cvetoča pot Marije Auersperg Attems, ki likovno dediščino slikarke postavlja v kontekst dosežene vrtne kulture, arhitekture, dogajanj v habsburški monarhiji in živega zanimanja za novosti v širšem evropskem prostoru, je Matjaž Mastnak, njena urednica pa Mateja Račevski iz Arboretum Volčji Potok.

Gostujoča razstava je bila že na ogled v Knjižnici Litija in Knjižnici Šmartno pri Litiji. V oktobru pa se iz Kamnika seli v Posavski muzej Brežice. Kdorkoli si želi razstavo ogledati, si lahko ogleda tudi stalni postavitvi, in sicer v Arboretumu Volčji Potok ali na gradu Bogenšperk.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Gostujoča razstava
Logotip Cvetlične kulture podeželja

Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ