Hujska loka je oznaka dela Arboretuma Volčji Potok.

Loka je zato, ker se tu izmenjujejo vlažni travniki in gozd na mokrih tleh. Gre za izravnani svet ob Rudniškem potoku. Ker leži loka ob vasi Hudo, je dobila ime Hujska loka.

Rudniški potok se v Hujski loki preimenuje v Hujski potok. Domačini mu pravijo preprosto Potok, narečno Pôtak. Vodotok je vodnat celo leto in tudi v suši ne presahne.

Potok priteče v Arboretum Volčji Potok iz severovzhoda. Sprva se globoko zarezuje v glinena tla. Približno na dveh tretjinah poti skozi Arboretum naleti na dolomitni prag, ki preprečuje vodi, da bi se vrezovala v podlago. Gorvodno od te geološke ovire je območje stalno namočenih tal. Tam je kronic največ.

Besedilo: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

Hujska loka
Hujska loka in cvetoče kronice

Fotografija: Mateja Račevski, Arboretum Volčji Potok