Uvodno o dostopnosti

Arboretum Volčji Potok se zavezuje omogočati dostopnost za spletno stran: www.arboretum.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletne strani Arboretuma Volčji Potok za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Stopnja skladnosti

Spletišče Arboretuma Volčji Potok je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:
1. video posnetki nimajo na voljo podnapisov;
2. nekatere informacije, predstavljene na zemljevidu, so lahko nedostopne uporabnikom bralnika zaslona;
3. nekatero slikovno gradivo vsebuje tekst, ki je zaradi slabšega barvnega kontrasta težje berljiv;
4. vse fotografije še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila;
5. določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo;
6. na spletni strani se za določeno gradivo uporablja format Adobe PDF ali Word format.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletni strani lahko uporabniki dobijo na:
1. telefonski številki 01 831 23 45,
2. na elektronskem naslovu info@arboretum.si,
3. osebno na upravi Arboretuma Volčji Potok, vsak dan med tednom od 7. do 15. ure.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. septembra 2020.
Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.
Izjava je bila nazadnje pregledana 3. februar 2021.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@arboretum.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.
Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo na Upravo Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv(at)gov.si
www.uiv.gov.si