Jelševje je jelšev gozd. Jelšev gozd se v naravi pojavi v posebnih rastnih razmerah, ki jih ustvarja obilje vode v tleh. Na to, da se v naravi pojavi jelševje, nima vpliva geološka podlaga, osojnost oziroma prisojnost lege ali nadmorska višina. Jelšev gozd se pojavi tam, kjer je visoka talna voda ali pa so tla namočena zaradi poplav ali neposredne soseščine vodotoka.

V Slovenije se jelševja pojavljajo na močvirnih tleh in ob vodotokih.

V močvirskih jelševjih voda stoji na površju velik del leta in se samo poleti spusti nekoliko niže. V globini, kjer trajno stoji voda, so tla brez kisika. Jelša je redka drevesna vrsta, ki prenese takšne talne razmere. V močvirnem gozdu se tla pod vsakim korakom podajo, ugreznejo. Pravimo, da so tla grezna, jelševje na njih pa jelšev grez.

Ob potokih se razvijejo drugačni jelševi gozdovi. V hribovskih predelih se ob hitro tekočih vodah pojavlja siva jelša. V gričevnatem in nižinskem svetu se ob počasi tekočih vodah navadno družita črna jelša in veliki jesen.

Kakšno jelševje raste v Hujski loki?

To je gozd črne jelše in velikega jesena, značilen za obrežja potokov in povirja. V Hujski loki so namreč poleg Rudniškega potoka, Peranka in Gozdnega potoka, ki pritečejo iz okolice, tudi izviri žive vode, ki povira iz tal ali iz nekoliko dvignjenega roba ob mokri ravnici.

Osrednji del Hujske loke, ki ga zaradi geološke vodne zapore trajno zaliva voda, pa ima tudi nekaj značilnosti jelševega greza. Tam se v vsaki uleknini nabira in po vsakem jarku naceja visoka talna voda.

Besedilo: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

Jelševje

Jelšev log v Prekmurju