Na podlagi direktiv Evropske unije je bila v Sloveniji sprejeta Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. V prilogi te uredbe je kronica, Leucojum vernum, uvrščena med zavarovane rastlinske vrste.

Kronice imajo poseben varstveni režim. Ne sme se jih izkopavati in odnašati iz narave, kar velja za njihove čebulice in plodove. Sme se pa nabrati šopek za osebno uporabo. Ta šopek je v uredbi opredeljen presenetljivo natančno: to je število rastlin, ki jih lahko oseba drži med palcem in kazalcem.

Najprej razčistimo, da v Arboretumu Volčji Potok velja arboretski red, ki prepoveduje nabiranje vseh cvetlic, vključno s kronicami.

Uredba je bila sprejeta leta 2004, ko je Evropska unija v svojo zvezo priključila Republiko Slovenijo. Uredba pred izkopavanjem v naravi ščititi tudi navadni zvončke (Galanthus nivalis). Zanimivo je, da so v svetovnem merilu zvončki celo bolj zavarovani kot kronice, saj so vsi pripadniki rodu Galanthus uvrščeni med varovane vrste Konvencije CITES (Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami).

Glavni namen zavarovanje je, da se prepreči izkopavanje v naravi in nenadzorovano mednarodno trgovanje s čebulicami. Tako kronice kot zvončki so priljubljene vrtne rastline. Slovenija je bogato obdarjena z rastlinskimi vrstami in kar je pri nas pogosto in vsakdanje, v tujini ni pogosto ali v naravi sploh ne raste. Varovanje kronic in zvončkov zato ni čudaštvo, temveč ščitenje tudi naših divjih rastišč pred plenjenjem pohlepnih trgovcev z rastlinami. V mednarodno trgovino smejo samo čebulice, ki so bile dokazano vzgojene na poljih.

Besedilo: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

Kronice

Arboretski red prepoveduje nabiranje vseh cvetlic, vključno s kronicami

Fotografija: Mateja Račevski, Arboretum Volčji Potok