V vrtni center Arboretuma je stranka prinesla vzorec komposta v katerem kar mrgoli do 2 cm velikih ličink.
Ličinke
Ličinke pripadajo muhi vrste Hermetia illuscens. Poslovenjeno bi jo lahko imenovali črna bojevniška muha in prihaja iz Združenih držav Amerike.
Odrasli osebki se pojavljajo od aprila do oktobra. Jajca odložijo v hlevski gnoj, kompost ali mrhovino, kjer se razvijejo v ličinke. Slednje se prehranjujejo z rastlinskimi ostanki in mrhovino zato se jih v tujini uporablja za predelavo ostankov rastlinskega in živalskega izvora. Po približno 30 dneh se razvijejo v odraslo žival.
Na evropskem ozemlju so vrsto prvič opazili na Malti leta 1936, danes je razširjena tudi v Španiji, Franciji, Italiji, Švici, na Portugalskem in na Hrvaškem. Verjetno je v Evropo prišla kot sredstvo za biološki nadzor škodljivcev oziroma za kontrolo populacij domače muhe (Musca domestica).
V Sloveniji je bila muha vrste Hermetia illuscens prvič najdena na Primorskem avgusta leta 2009. Leta 2010 so jo našli tudi v Ljubljani. V Sloveniji lahko ličinke te muhe vsebujejo izdelki, ki so namenjeni za prehrano plazilcev. Bolj verjetno pa je, da je vrsta k nam prišla z uvoženim kompostom ali pa se je spontano razširila iz Italije.
Vpliv, ki bi ga lahko ta invazivna vrsta imela na biodiverziteto in ekosisteme v Sloveniji, še ni raziskan.
Če se ličinke pojavijo v kompostu svetujemo, da vanj ne odlagate mesa in drugih ostankov živalskega izvora. Poskrbite tudi, da vanj vnesete dovolj ogljika (suho listje, zdrobljen lesni material) in da je kompost dobro prezračen.
 
Vir: Hermetia illucens L. (diptera, stratiomyidae), nova tujerodna invazivna vrsta v Sloveniji
 
Pripravila: Mateja Mavec, univ. dipl. biol.