V Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok, se vsako pomlad razcvetijo kronice. S svojimi cvetovi pobelijo pet hektarjev močvirnega gozda, bregove potokov in robove vlažnih travnikov. To je eden od večjih predelov s kronicami v osrednji Sloveniji.

Kronice so na ravnici ob Rudniškem potoku samonikle in pričarajo pravljično lep naravni pojav. Te cvetlice so zavarovane pri nas in na ravni Evropske unije. Varujemo jih tako, da jih ne uničujemo in da varujemo njihov življenjski prostor.

V Arboretumu so kronice doma v gozdu, ki ga gradijo jelše in jeseni. Ta gozd predstavlja poseben habitatni tip, ki je po predpisih Evropske unije posebno dragocen in ogrožen in zato potreben prednostnega varstva.

Jelševje v Hujski loki je vreden življenjski prostor rastlin in živali. Bolj ko bodo poletja vroča, bolj bodo za človeka dragocena vsa mokrišča, ki zadržujejo vodo in zmorejo hladiti okolico.

Za ohranjanje in izboljševanje razmer v Hujski loki bomo z načrtovanimi ukrepi in prilagojenim gospodarjenjem skrbeli celo leto. To bo prispevek Arboretuma Volčji Potok k ohranjanju narave na območju, s katerim upravljamo.

Za podrobnosti o Prazniku kronic kliknite TUKAJ