Za uspešno rast rastlin v našem vrtu morajo biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji: primerna lega, svetloba, ustrezno pripravljeni rastni substrat ter zadostna količina vode.

Rastline so vezane na določeno mesto, zato jim moramo priskrbeti želene življenjske pogoje. V nadaljevanju si podrobneje poglejmo, kaj lahko storimo glede oskrbe z vodo.

V našem podnebnem pasu je na splošno dovolj vode, ki pa med letom ni ustrezno porazdeljena. Predvsem poleti, včasih tudi v nekaterih obdobjih pomladi in jeseni, je vode za večino rastlin, ki rastejo na naših okrasnih vrtovih, premalo. Pomanjkanje vode je odvisno tudi od lege – na sončnih je je hitro premalo, v senčnih legah pa lahko tudi preveč. Zadrževanje vode je zelo odvisno od strukture ter teksture tal. Na poroznih peščenih tleh prehitro odteče, na ilovnatih pa se prekomerno zadržuje.

Kako torej lahko sami vplivamo na ustrezen vodni režim?

V obdobjih s preveliko količino padavin ne moremo storiti veliko, če nismo že pri ureditvi vrta poskrbeli, da so tla urejena tako, da se voda ne zadržuje predolgo. Uredimo pa lahko oskrbo z vodo v sušnih obdobjih. Pravilno zalivati ni tako preprosto, kot se zdi. Rastline potrebujejo zalivanje običajno v tistih obdobjih dneva, ki so za nas nesprejemljiva: zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Zlasti težko je z ročnim zalivanjem uravnavati količino vode, da bo ustrezala potrebam različnih rastlin v vrtu. Avtomatski namakalni sistem opravi delo, ko je čas najprimernejši in je zelo natančen.

Pri tem mislimo predvsem na dobro prekrivanje zalivalnih področij. Zalivalna področja se morajo prekrivati zelo natančno, kajti količina vode ne sme biti niti prevelika niti premajhna, nikakor pa ne neenakomerna. Enakomernost zalivanja dosežemo navadno le s fiksnim namakalnim sistemom, ki ga je izračunal strokovnjak za namakalne sisteme skupaj s projektantom vrta. Zato je pri projektiranju namakalnega sistema skupen pristop obeh strokovnjakov nujen, da bodo rezultati zares dobri.

Primer načrta vrtnega namakalnega sistema.

Načrt namakalnega sistema naj upošteva obliko zasaditve, količino padavin, potrebe rastlin po vodi, pritisk v vodovodnih ceveh, izbrati moramo primerne šobe … Namakalni sistem, ki ne upošteva zasaditve, tako da je ta v območju delovanja namakalnega sistema, lahko povzroči namakalne sence. To pomeni, da za takšno rastlino ali skupino rastlin ne bo zadosti vode in bo določeni del vrta neenakomerno zalit. Tudi količina padavin za posamezne sklope in vrste rastlin je različna. Zato tukaj predlagamo izbiro sektorskega namakanja, kjer je količina vode za vsak sektor posebej uravnana. Takšen sistem je ustrezen tudi tam, kjer so težave zaradi premajhnega pritiska v vodovodnem omrežju.

Ko smo vse to predvideli, moramo izbrati tudi primerne šobe. Teh je veliko vrst in vsaka ima svoje značilnosti. Za travo lahko uporabljamo takšne, ki imajo daljši domet, a pršijo večje kapljice. Za trajnice in enoletnice pa takšne, ki pršijo v obliki meglice.

Takšna šoba poleg zalivanja tudi zniža oziroma uredi mikroklimo okoli nasada ter ne pokvari zgornje strukture tal.


Pri načrtovanju namakalnega sistema moramo paziti na dobro prekrivanje zalivalnih področij, da ne pride do namakalnih senc, ker bi rastline na mestu namakalne sence kljub delujočemu namakanju trpele sušo.

Priznani izdelovalci ponujajo tudi možnost spremljanja količine naravnih padavin oziroma detekcijo vodnega režima v tleh. Merilci skupaj z računalniško prednastavitvijo zalivanja omogočajo zares optimalne razmere za rast in razvoj rastlin.

Poleg zalivanja namakalni sistem omogoča še eno veliko prednost. Običajno vsi proizvajalci gnojil priporočajo gnojenje pred dežjem, da nam gnojilo ne požge rastlin ali travne ruše, a prav takrat, ko bi nujno morali gnojiti, je vreme suho in toplo. Z namakalnim sistemom rešimo tudi to zagato. Po gnojenju preprosto vklopimo namakalni sistem – tako gnojenje poteka pod našim nadzorom in ni odvisno od muhavosti vremena.

In kdaj je čas, da si uredimo namakanje? Namakanje si lahko uredimo kadar koli, tudi že na obstoječem vrtu. Idealno je, če ga projektiramo skupaj z ostalimi elementi vrta.

Namakalni sistem prinaša veliko prednosti in je primeren tako za majhne kot velike vrtove. Izbor elementov namakalne tehnike je ogromen. Na voljo so sistemi za zalivanje rastlin v koritih, za travne površine, večje in manjše rastlinjake, za žive meje in različni kapljični sistemi za sadjarstvo. Od pravilnega izbora različnih elementov je odvisna uspešnost namakalnega sistema, zato je najboljše, da ureditev prepustimo strokovnjaku. Ta bo znal izbrati takšno kombinacijo namakalnih elementov, ki nam bo zagotavljala optimalni izkoristek sistema.

 

Besedilo, načrt in fotografija: Marko Mikuletič, univ. dipl. inž. agr.