Spomladansko urejanje vrtov temelji na obrezovanju okrasnih rastlin. V času, ko ni več nevarnosti spomladanskih pozeb, se lotimo tudi striženja okrasnih trav. Trave, ki so uvele in poškodovane od zime, temeljito postrižemo.

Delo opravimo še preden se začno razvijati mladi poganjki.

Trave so ob koncu zime neugledne, …

… zato jih na pomlad temeljito postrižemo, …

 

… da na jesen zasijejo v vsem sijaju.

Besedilo in fotografije: Andreja Vučer, univ. dipl. inž. kraj. arh.