V Arboretumu Volčji Potok se kronice pojavljajo na štirih območjih. Povsod so samonikle, torej del naravnega rastlinstva, ki se je nasejalo samo.

Pregled območij

Pregled območij

Največ kronic je v Hujski loki. Kje v Hujski loki smo jih popisali in kako gosto rastejo, je prikazano na spodnji karti.

Kronice v hujski loki

Kronice v Hojski loki

Kronice uspevajo tudi ob potoku Stanjšku v Zgornjem angleškem parku ter ob Jezeru bele magnolije in ob Velikem jezeru, ki ju ta potok napaja.

Tretje območje, kjer spomladi cvetijo kronice, je vzdolž Otočcevega potoka, ki se izliva iz Jezera Otočec.

Četrti potok, katerega bregovi so obdarjeni s kronicami, je Gozdni potok v Jelovi dragi. Kje se tam pojavljajo, je razvidno s spodnje karte.

Kronice v Jelovi dragi

Kronice v Jelovi dragi