V naravni nesreči, ki nas je doletela v začetku februarja 2014, so poškodovane tudi posamezne enote kulturne dediščine, prevladuje vrtnoarhitekturna dediščina.

Strokovnjaki AVP sodeljujejo s konservatorji ZVKDS pri vrednotenju škode, ki jo je žled povozročil na parkih in vrtovih, ki so zavarovani kot kulturna dediščina.
Doslej smo ovrednotili škodo:
• v parku gradu Snežnik,
• na logaškem drevoredu,
• v parku gradu Trebnik v Slovenskih Konjicah,
• in parku graščine Prevrat v Slovenskih Konjicah,
• v zdraviliškem parku v Dobrni,
• na parku pri graščini Brdo pri Lukovici,
• v drevoredu med Rodico in Mengšem,
• v parku Vile Bled,
• na Blejskem Otoku,
• v parku Vile Rog na Bledu.
Do konca tedna pa pridejo na vrsto še:
• v parku v Betnavi,
• v parku gradu Viltuš,
• v parku med hotelom Krim in kopališčem na Bledu,
• v parku v Slovenski Bistrici,
• v mestnem parku Celje,
• v parku Gutenbuchel,
• v parku na Topolšici,
• v parku graščine Šenek.

Pripravili bomo prvi opis nastale škode, popis ocenjenih potrebnih sanacijskih ukrepov in finančno oceno za izvedbo teh ukrepov.

Snežnik

Park gradu Snežnik

Snežnik

Park gradu Snežnik

Bled

Park na Bledu

Logatec

Napoleonov drevored v Logatcu

Sanacija škode s pomočjo Arboretuma Volčji Potok že poteka v parku gradu Snežnik.

sneznik-arboretum-sanacija

Pripravila: Matjaž Mastnak, univ. dipl. inž. gozd. in Mateja Račevski Mladenov, univ. dipl. inž. kraj. arh.