V nedeljo nas je obiskal dr. Nejc Jogan, uni. dipl. biol., ki nam je predaval o divjih orhidejah. Mnogi namreč ne vedo, da divje orhideje rastejo v Sloveniji, saj so pogosto manj opazne in jih težje prepoznamo kot orhideje. Vse divje orhideje v Sloveniji so zaščitene in večinoma spadajo med redke vrste. Ločimo travniške, močvirske, gozdne in visokogorske divje orhideje. Zaradi posegov človeka v naravo (gnojenje, izsuševanje močvirnatega sveta, prezgodnja košnja, onesnaženje itd.) pogosto izginjajo.

Najpogostejše divje orhideje so kukavice (Orchis) in močvirnice (Epipactis). Omeniti moramo tudi rod murk (Nigritella), med njimi še posebej tukajšnji endemit Kamniška murka(Nigritella lithopolitanica).

Zanimivo je, da se orhideje razmnožujejo s semeni, ki nimajo rezervnih snovi, da bi po kalitvi hranile rastlinsko zasnovo – tako vse dokler orhideja ne požene prvih listov vlogo prehranjevanja opravljajo glive. Nekatere divje orhideje so prilagodile način prehranjevanja iz avtotrofnega v heterotrofnega, tako da ne vsebujejo klorofila in ne opravljajo fotosinteze; prehranjujejo se s pomočjo gliv. Ta pojav imenujemo miksotrofija.

Divje orhideje morda niso tako atraktivne kot tropske, a smo vendarle lahko ponosni nad njihovo pestrostjo in zanimivimi prilagoditvami okolju.

Divje orhideje - Kamniška murka

Pripravila: Sandra Zidar, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja