Arboretum Volčji Potok, kot eden izmed 40 izbranih javnih zavodov iz EU, sodeluje v projektu DOORS – Digitalni inkubator muzejev. DOORS je prejel sredstva iz raziskave Evropske Unije z naslovom Horizon 2020 in inovacijskega programa v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101036071.

Projekt je sestavljen iz dveh faz. Trenutno je projekt v 1. fazi, ki je namenjena postavitvi strategije za trajnostno digitalno integracijo. V 2. fazo bo sprejetih 20 projektov.

Pilotna ideja je ustvariti e-vodnik parka z elementi igrifikacije in tako inovirati navaden sprehod po parku z orodji IKT, ki bodo obiskovalce usmerjala, informirala, vključevala, motivirala, zabavala in naredila njihov obisk poučen in nepozaben. E-vodnik parka bo pripovedoval zanimivosti o drevesih in grmovnicah. Zbirka bo predstavila tudi zgodbe o zgodovini parka, vključno z razlogom, zakaj park velja za pomembnega za Republiko Slovenijo.

Komunikacijska prednostna naloga je zdaj ustvarjanje vsebine za družine, ki predstavljajo velik odstotek obiskovalcev parka. Izziv je sprejeti pristop, ki ustreza potrebam družin kot tudi trendom interpretacije/predstavitve kulturnih spomenikov. Predlagani pilot se ukvarja z inovativno analizo in angažiranostjo občinstva ter predlaga e-vodnik parka z elementi igrifikacije.

Več si o projektu DOORS lahko preberete na njihovi uradni spletni strani: https://ars.electronica.art/doors/en/

DOORS

EU

“Arboretum Volčji Potok is part of the DOORS – Digital Incubator of Museums network. DOORS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101036071”.