Slika Marije Auersperg Attems

Cvetoča pot grofice Marije Auersperg Attems

Ideja

V letu evropske kulturne dediščine 2018 smo sodelovali z Narodno galerijo s projektom Narodna galerija v Arboretumu. Med 36 umetninami iz Narodne galerije, ki smo jih izbrali za predstavitev v Arboretumu Volčji Potok, so posebej pritegnile našo pozornost in pozornost obiskovalcev slike Marije Auersperg Attems, ki so naslikane z veliko preciznostjo. Avtorica je imela botanično znanje, ki ga je uporabila pri slikanju in verjetno tudi pri urejanju vrtov. S projektom želimo razširiti sodelovanje z drugimi ustanovami ter pripraviti interdisciplinarni projekt, ki bi bil zanimiv za strokovno in splošno javnost. Povezali bi znanje s področja umetnostne zgodovine, s področja vrtnoarhitekturne in stavbne dediščine in s področjem hortikulture. Vodilna nit projekta je cvetje s slik Marije Auersperg Attems.

Marija Auersperg Attems

Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816-1880) se je leta 1839 poročila z Antonom Aleksandrom grofom Auerspergom znanim kot Anastazij Grün (1806-1876). Živela sta na današnjem ozemlju Avstrije (na Dunaju in v Gradcu) in Slovenije (na gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem in v dvorcu Dornava). Podatkov o njenem življenju je malo in še ti so dosegljivi le preko življenja njenega moža. Slikala je cvetlična tihožitja in interierje manjših formatov, v poznih letih pa se je ukvarjala tudi s fotografijo. Njena cvetlična tihožitja poleg slikarskega znanja odražajo izreden čut za opazovanje in naturalizem ter temeljito botanično znanje, ki ga je uporabila tudi pri načrtovanju vrtov na Šrajbarskem turnu in v Dornavi. Njena dela, priljubljena med plemstvom in meščanstvom, so hranjena tako v Sloveniji (v Narodni galeriji, Narodnem muzeju in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti) in v Avstriji (Neue Galerie Graz) ter v zasebnih zbirkah.

Cilji

S projektom želimo razširiti sodelovanje z drugimi javnimi ustanovami in privatnim sektorjem ter pripraviti interdisciplinarni projekt, ki bi bil zanimiv za strokovno in širšo.
S pomočjo strokovnjakov bomo pridobili nova znanja, ki jih želimo predstaviti tudi širši javnosti. O Mariji Auersperg Attems vemo bolj malo, veliko več so raziskovali življenje in delo njenega moža. Tokrat pa bi radi predstavili življenje in delo Marije Auersperg Attems. Marija Auersperg Attems povezuje družini Auersperg in Attems, ki sta bili vplivni rodbini na evropskih tleh. Marija Auersperg Attems je živela na gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem in v dvorcu Dornava, na teh lokacijah naj bi tudi urejala vrtova. Gradova imata bogato vrtnoarhitekturno in stavbno dediščino, žal pa sta obe dediščini v zelo slabem stanju. S projektom želimo prebuditi zanimanje za dediščini pri širši javnosti. Strokovnjaki pa naj bi nam dali vpogled kako sta bila vrtova v tistem času urejena ter katere rastline so tam rastle. To nas zanima predvsem, ker predvidevamo, da je Marija Auersperg Attems slikala cvetje iz lastnih vrtov. Strokovnjaki nam bodo dali vpogled tudi kako sta bila urejena gradova ter njuna zgodovina. Z analizo rastlin bomo pridobili točne podatke, katere rastline je Marija Auersperg Attems upodobila. S temi podatki bomo lahko vzgoji stare sorte rastlin ter jih zasadili v vrtu, ki bo na ogled v Arboretumu Volčji Potok. Do zdaj še niso bila skupaj predstavljena vsa znana tihožitja Marije Auersperg Attems. Z novimi znanji želimo umetnostnozgodovinsko ovrednotiti vsa znana tihožitja Marije Auersperg Attems, ki so hranjena v Narodni galeriji, Narodnem muzeju in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Pregledali bomo tudi knjižno gradivo o vrtovih in gojenju rastlin iz zasebne knjižnice Anastazija Grüna ter dnevnik Marije Auersperg Attems.

Predstavili bomo interdisciplinarno razstavo o Mariji Auersperg Attems, izvedli strokovni posvet o delu in življenju slikarke ter zasadili vrt z rastlinami, ki se pojavljajo na njenih cvetličnih tihožitjih. Organizirali bomo tudi zanimiva predavanja, vodenja, otroške delavnice, delavnice za odrasle in se posladkali z zelišči.

Pri projektu sodelujemo:

Na zgornji sliki je Cvetlično tihožitje Marije Auersperg Attems, ki ga hrani SAZU.