Grof in grofica Auersperg v vrtu dvorca Dornava

Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti – primer Marije Auersperg Attems

Arboretum Volčji Potok je 29. 9. 2020 organiziral strokovni posvet z naslovom Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti – primer Marije Auersperg Attems. Posvet je potekal v slavnostni dvorani dvorca Dornava.

Arboretum Volčji Potok je pripravil interdisciplinarni projekt o Mariji Auersperg Attems, vodilna nit projekta je cvetje z njenih slik. Projekt združuje več slovenskih javnih ustanov s področja varovanja dediščine, umetnosti, zgodovine, izobraževanja in hortikulture. Več o projektu

Uvodoma smo lahko prisluhnili slavnostnim govorcem: Mateji Račevski, vodji projekta, dr. Jelki Pirkovič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo, Jerneju Hudolinu, generalnemu direktorju ZVKDS, Alešu Ocepku, direktorju Arboretuma Volčji Potok, Janku Mercu, županu občine Dornava in Iztoku Hrastarju, ravnatelju OŠ dr. Franja Žgeča Dornava. Video posnetek nagovorov in predstavitvenega filma, si lahko ogledate spodaj.


Sledile so predstavitve strokovnih prispevkov:

 1. Grofica Marija Auersperg Attems in njena družina
  dr. Miha Preinfalk, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa


 2. Grofica Marija Auersperg Attems in bidermajersko cvetlično tihožitje
  dr. Tina Košak, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino


 3. Rastline na tihožitjih grofice Marije Auersperg Attems
  Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok


 4. Morfologija in verodostojnost upodobitve rastlin na tihožitjih grofice Marije Auersperg Attems
  prof. dr. Valentina Schmitzer, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo


 5. Knjižno gradivo o vrtovih in gojenju rastlin iz zasebne knjižnice Anastazija Grüna; Dnevnik grofice Marije Auersperg Attems
  Urška Pajk, Narodni muzej


 6. Grad Šrajbarski turn, stavbna zgodovina
  Marija Režek Kambič, ZVKDS, Območna enota Ljubljana


 7. Park ob gradu Šrajbarski turn
  Domen Rus, ZVKDS, Območna enota Ljubljana


 8. Sprehod po grajskem vrtu Šrajbarskega turna v poznem 19. stoletju
  dr. Ines Babnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino


 9. Stavbna dediščina dvorca Dornava
  Svijetlana Kurelac, ZVKDS, Območna enota Maribor


 10. Vrtnoarhitekturna dediščina dvorca Dornava
  Miran Krivec, ZVKDS, Območna enota Maribor


Na dan posveta je izšel zbornik recenziranih prispevkov, v katerem so zajeti vsi strokovni prispevki s posveta. Predgovor zbornika je prispevala dr. Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije. Udeleženci posveta so prejeli zbornik v tiskani obliki, preberete ga lahko tudi na spletu v obliki e-knjige.


Po razpravi je sledilo vodenje Mirana Krivca (ZVKDS, območna enota Maribor) po razstavi v parku. Razstava o parku dvorca Dornava je pripravil ZVKDS, območna enota Maribor. Iz časa Marije Auersperg Attems je fotografsko gradivo interierja in eksterierja dvorca Dornava. Kot del projekta so reprodukcije teh fotografij razstavljene na lokacijah, kjer so bile posnete in pričajo o razvoju mikroprostorov dvorca in pripadajoče urejene krajine.

Na vodenju po razstavi sta se nam pridružila tudi grof in grofica Auersperg – igralca iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, ki nas je pozvalo k sodelovanju. Omenjeno društvo sodeluje v projektu Od ribiča do graščaka, ki ga financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Pri izvedbi posveta so pripomogli prostovoljci iz Dornave, še posebej gre zahvala skrbnikoma dvorca, Ireni in Mirku Cigula, ki sta prevzela velik del organizacije dogodka. Povezala sta nas tudi z lokalno skupnostjo – OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava in prostovoljci.

Otroci z OŠ dr. Franja Žgeča Dornava so aktivno sodelovali z udeležbo na delavnici izdelave šopkov iz svežega cvetja ter pri kreativnem pisanju prispevkov o dvorcu Dornava. Cvetje za izdelavo šopkov je prispevalo podjetje Contrast d.o.o., mentorica izdelave šopkov je Irena Cigula iz dornavske cvetličarne Narcisa.

Mladi in otroci iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava so v sklopu delovne terapije izdelali glinene vaze, ki so upodobljene na tihožitjih Marije Auersperg Attems. Drago Fijačko pa se je še prav posebej potrudil in naslikal več replik tihožitij Marije Auersperg Attems.

Na dan posveta so bila predstavljena dela študentov oddelka za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki so nastala pri predmetu Prenova zgodovinskih vrtov in parkov.

Posvet sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Ministrstvo za kulturo nas je podprlo pri izvedbi projekta ter podalo dovoljenje za brezplačno uporabo prostorov v dvorcu Dornava za izvedbo posveta.

Strokovni posvet je vpisan med dogodke Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, ki letos potekajo pod sloganom Spoznaj? Varuj! Ohrani.

V Arboretumu Volčji Potok v prihodnjem letu načrtujemo razstavo o grofici Mariji Auersperg Attems ter zasaditev vrta z rastlinami, ki jih je grofica upodobila na slikah.

Pripravila: Mateja Račevski, Arboretum Volčji Potok