Slavnostna otvoritev češke grede

Vrtnarji Uprave Praškega gradu so ob Jezeru bele magnolije ustvarili češko gredo. Njena posebnost je, da ima obliko Češke republike, na njej pa je položaj najpomembnejših mest označen s posebnimi rastlinami.

Vrtnarji so pripravili gredo, sadili in zalivali svoj češki vrt in posadili češko narodno drevo – lipo, ki nas veže v skupnem prijateljstvu. Tudi narodno drevo Slovencev je lipa, ki velja za drevo, okrog katerega se sklepajo prijateljstva in novi projekti. Češka lipa je botanično sicer lipovec, ki je bolje prilagojen na celinsko podnebje od velikolistne lipe.

Ob otvoritveni slovesnosti je bila ob češki gredi nameščena tablica z napisom »Slovenskim prijateljem vrtnarji Uprave Praškega gradu, 30. september 2016, Praga, Češka republika«.

Tako Uprava Praškega gradu kot Arboretum Volčji Potok pričakujeta, da je to začetek daljšega strokovnega sodelovanja med obema ustanovama.

Slavnostna otvoritev češke grede v Arboretumu Volčji Potok

Podarjena sadika rdečega hrasta

V Arboretumu Volčji Potok smo ob programski poti posadili posebno sadiko rdečega hrasta. Posebna je, ker je osebno darilo Iva Velíška, direktorja Uprave Praškega gradu našemu zavodu. Sadiko nam je izročil 29. septembra 2017, ko so v okviru sodelovanja obeh zavodov češki vrtnarji obiskali Arboretum in v njem opravili jesensko vzdrževanje češke grede.

Novi hrast izvira iz posestva Lány, kjer je poletna rezidenca predsednika Češke republike. Želod, nabran v Lányh, je g. Velíšek posejal na svojem vrtu, vzgojil sadiko in jo poklonil Arboretumu Volčji Potok.