Vodenje Spoznajmo mokrišča je bilo organizirano s strani Zavoda RS za varstvo narave (v okviru projekta Marja, Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija) in Arboretuma Volčji Potok. Na zelo zanimiv način nam je bila prikazana vloga mokrišč v okolju, poudariti moram, da je bilo zelo privlačno tudi za otroke. Po divji poti skozi mokrotni gozd, ki je spominjal bolj na tropski pragozd kot na nižinske gozdove zmernega pasu smo prišli do jezera v Jelovi dragi, ob katerem smo se ”utaborili”. Tam smo s posebnimi mrežami pregledovali, kako pestro je življenje ob stoječi vodi. Našli smo vodne hrošče, pršice, ličinke kačjih pastirjev, vodne polže ….

Pripravil: Vasja Dornik, univ. dipl. inž. gozd.