EU v vrtnicah | The EU and Rose

'Romina'

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

Vrtnica ‘Romina’

Država porekla: Nemčija

V Nemčiji sta dve veliki podjetji, ki žlahtnita vrtnice in hkrati pridelujeta sadike, Kordes in Tantau. Kordes je sredi devetdesetih naredil drzen preobrat: na poljih, kjer preizkušajo in selekcionirajo sejančke za nove sorte, so prenehali uporabljati fungicide, to je sredstva proti rastlinskim boleznim. Tako so se odločili, ker se je po eni strani zaostrila zakonodaja, ki ureje dostopnost fitofarmacevtskih sredstev, po drugi strani pa zato, ker se je okrepila okoljska zavest za varstvo narave občutljivih Nemcev. Po nekaj letih so iz njihovega žlahtniteljskega pogona prišle sorte, ki ne potrebujejo več fitofarmacevtske bergle.

Sledil je splošen nemški preobrat k žlahtnjenju bolj zdravih sort vrtnic. Najprej so bile zdrave prekrovne vrtnice, nato so postale takšne gredne mnogocvetne vrtnice, za njimi popenjavke in na koncu skrižane čajevke.

‘Romina’ je primer skrižane čajevke novega tisočletja. Z lepimi cvetovi, nekoliko vonja, predvsem pa z neverjetno zdravim listjem, ki ostane temno zeleno do pozno jeseni. Tudi ko poleti in jeseni na vrtnici ni cveta, je v okras že samo z zdravim in bleščečim gostim listjem. Nastala je pri podjetju Tantau leta 2009, v promet pa je prišla šest let kasneje.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

In Germany, there are two big companies which both cultivate and grow roses, Kordes and Tantau. In mid-1990s, Kordes took a bold turn: they stopped using fungicides, i.e. plant disease agents, in the fields where they test and select seedlings of new varieties. They decided to do so because of the more restrictive legislation on phytopharmaceuticals, and also because of the growing environmental awareness of Germans, who are traditionally sensitive to issues of nature conservation. After a few years, their cultivation operation produced varieties which no longer relied on the phytopharmaceutical crutch.

This was followed by a general turn in Germany toward breeding healthier rose varieties. At first, these were mainly groundcover roses, followed by flowerbed floribunda roses, and eventually by climbing roses and hybrid tea roses.

‘Romina’ is an example of a hybrid tea rose for the new millennium. It boasts slightly fragrant, beautiful blossoms and incredibly healthy leaves, which remain dark green until late autumn. Even when without blossoms in the summer and autumn, its healthy, shiny and thick foliage makes it incredibly decorative. It was created at Tantau in 2009, and sent to market six years later.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.