EU v vrtnicah | The EU and Rose

Rosa × damascena cv.

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

Plantažna vrtnica za rožno olje

Država porekla: Bolgarija

V današnjo Bolgarijo so v 17. stoletju prinesli vrtnico damaščanko, ki je še danes osnova njihove industrije za pridelavo rožnega olja. Bolgarija je edina evropska država, ki ima v svetovnem merilu pomembno pridelavo rožnega olja.

Rožno olje pridobivajo s parno destilacijo vrtničnih cvetov. Tehnologija je podobna kot pri žganjekuhi, le da namesto žganja iz hladilnika kaplja rožna voda. Na gladini rožne vode se naberejo cenki gostejše tekočine, ki je rožno olje. Na sobni temperaturi se rožno olje močno zgosti. Še danes je zelo pomembna sestavina v parfumerijski in živilski industriji.

Osnova bolgarske pridelave vrtnic za rožno olje je še vedno prvotna tridesetlistna damaščanka (Rosa damascena ‘Trigintipetala’). Isto sorto uporabljajo na nepregledno velikih poljih v Turčiji in večjem delu Irana. Ker ena sama sorta predstavlja veliko tveganje zaradi bolezni in škodljivcev, si v Bolgariji prizadevajo razširiti sortiment sort za industrijsko pridelavo. Vrtnica na tej gredi je ena izmed takšnih, v Bolgariji ustvarjenih sort.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

Plantation Rose for Rose Oil

Country of origin: Bulgaria

The Damask Rose was brought to Bulgaria in the 17th century; it remains the foundation of their rose oil industry to the present day. Bulgaria is the only European country with a globally significant production of rose oil.

Rose oil is extracted by steam distillation of rose petals. The technology is similar to distilling spirits, but dripping from cooler outlet are drops of rose water, rather than alcohol. The surface of the rose water is covered with slicks of thicker liquid, i.e. rose oil. Rose oil thickens significantly at room temperature. It remains an important ingredient in the perfume and food industries.

Bulgarian production of rose oil is still primarily based on growing the original, thirty-petalled Damask Rose (Rosa damascena ‘Trigintipetala’). The same variety is grown in vast fields in Turkey and across Iran. Due to potential diseases and pests, cultivating a single variety represents a high risk, which is why Bulgaria is attempting to expand its assortment for industrial use. The rose in this flowerbed is one of these roses created in Bulgaria.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.