Na sprehodu skozi Arboretum pritegnejo pozornost grmi, ki cvetijo z velikimi rumenimi cvetovi in omamno dišijo. To so značilnosti rumenega sleča (Rhododendron luteum) včasih bolj znanega pod imenom pontska azaleja. V Sloveniji raste v naravi zgolj na treh rastiščih (Boštanj, Vrhek pri Šentjanžu, Brusnice pri Novem mestu), njegova rastišča izven meja Slovenije pa so v vzhodni Evropi, Mali Aziji in na Kavkazu.

Rumeni sleč je bil v Sloveniji odkrit zelo pozno. Leta 1954 ga je na Gorjancih našel Miha Ogorevc, nekdanji direktor Arboretuma. Zaradi redkosti je uvrščen med ogrožene rastlinske vrste in je v Sloveniji zavarovan od leta 1976.

Je listopadni grm iz družine vresovk (Ericaceae), ki zraste navadno več kot meter visoko. Rumeni cvetovi s petimi prašniki in enim pestičem močno dišijo. Rastlina je strupena (andromedotoksin), strupen je tudi vonj, ki povzroča glavobol, in strupen je celo med. Zelo drobna semena raznaša veter.

Raste v kislih tleh brez apnenca in na toplih rastiščih, pogosto na obronkih gozdov v družbi kostanja, bukve in gradna.

Prispevek je pripravil Center za šolske in obšolske dejavnosti – CŠOD, ki se v Arboretumu ukvarja z organizacijo in izpeljavo naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole.

Več o strokovni predstavitvi Sajenje slečev  in Dnevih rododendronov