Hortikulturne zasaditve v mestnih jedrih in ob cestnih zelenicah so že v naravnih okoliščinah zaradi slabih rastnih pogojev prizadeta. Njihova slaba kondicijska pripravljenost pride do veljave še posebno ob raznih ekstremnih vremenskih pogojih. V takih trenutkih je potrebno hipno odreagirati, saj ob tem lahko pride do materialnih in telesnih poškodb. Slike prikazujejo intervencijsko posredovanja Arboretuma Volčji Potok ob hudem žledolomu v Kamniku.

Kamnik

Ljubljanska cesta

Kamnik

Park Evrope

Kamnik

Parkirišče pri Frančiškanski cerkvi

Kamnik

Sanacija škode v Kamniku s pomočjo strokovnjakov Arboretuma Volčji Potok

Pripravila: Andreja Pogačar Špenko, univ. dipl. inž. agr.