EU v vrtnicah | The EU and Rose

'Skaličany'

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

Vrtnica ‘Skaličany’

Država porekla: Češka

Češka ja kot del Čehoslovaške med obema svetovnima vojnama doživela hiter in močan razvoja vrtničarstva. Tradicija žlahtnjenje vrtnic se je ohranila tudi v socialistični Čehoslovaški. Število novih sort se ni moglo primerjati s tistim pred vojno, toda vztrajno so se ves čas pojavljale zanimive in tudi dobre sorte.

Pridelava sadik vrtnic se v samostojni Češki republiki nadaljuje na družinskih vrtnarijah in drevesnicah. Eno izmen njih vodi Miloslav Šíp v kraju Skaličany. Sadike, ki jih v Arboretumu Volčji Potok naročamo pri njem, so vedno dobre kakovosti in točno sortno določene.

Ob pridelovanju sadik Miloslav Šíp tudi žlahtni in ustvarja nove sorte. Ena izmed kakovostnih mnogocvetnih grednih vrtnic nosi ime ‘Skaličany’. Po zelo bujenem in slikovitem prvem cvetenju sorta v manjšem obsegu pocvita do jeseni.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

The ‘Skaličany’ Rose

Country of origin: The Czech Republic

In the period between the two world wars, Czechia, part of Czechoslovakia, saw rapid and significant progress in the development of rose cultivation. This tradition was also kept alive in Socialist Czechoslovakia. Even though the number of new varieties could not quite compare to pre-war times, new and high-quality varieties kept being developed.

Rose plants continue to be grown in the independent Czech Republic in family nurseries. In Skaličany, one of these is headed by Miloslav Šíp. The plants, commissioned from him by Arboretum Volčji Potok, are always of the finest quality and of a clear varietal identity.

Apart from growing them, Miloslav Šíp also cultivates and creates new varieties. One of his quality multiflora flowerbed roses is named ‘Skaličany’. After an abundant and picturesque first flowering, the variety continues to produce some blossoms until autumn.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.