Primerno območje za načrtovanje skalnjaka je sončno pobočje, ki je obrnjeno proti jugu ali jugozahodu. Izbor mikrolokacije, pravilna postavitev skal in dober izbor rastlin nam pričarajo lep, zanimiv ambient.

Skalnjak v vrtu

Pri snovanju skalnjaka si pomagamo s posnemanjem narave, dober vzgled nam je lahko Alpinetum v Trenti. Postavimo kamenje in zasadimo rastline, ki ustvarijo sliko naravnega skalnjaka.

Alpski botanični vrt Julijana

Alpski botanični vrt Julijana (Foto: David Kunc)

Prvi korak je izbor primernega dobro osončenega dela vrta. Odstranimo travno rušo in nasujemo 15 cm debelejšega peska. Ta plast omogoča dobro prepustnost. Prekrijemo jo s plastjo narobe obrnjene travne ruše, ki omogoča zadrževanje nasute prsti. S tem se izognemo mašenju drenažnih por v plasti peska. Sledi namestitev večjih skal, ki bodo ključne točke. Skale zakopljemo v tla do tretjine in jih rahlo usmerimo v pobočje. Lahko stopimo nanje in s tem preverimo njihovo trdnost.

Skale za skalnjak

V strokovni literaturi lahko zasledimo, da so med primernejšimi kamninami najrazličnejši peščenci z zanimivo plastovitimi vzorci. Lahko pa si oblikujemo skalnjak s pomočjo apnenčastih kamnov in skal, lehnjaka ter granita. Primeren material za izgradnjo in snovanje skalnjaka so tudi tufi. Njihova zgradba namreč omogoča sajenje rastlin v jamice na površini in v špranje med plastmi. Seveda si pomagamo z uporabo skal in kamenja iz okolice.

V skalnjaku posnemamo rastne pogoje, ki jih nudi naravno okolje alpskim rastlinam: malo rodovitne prsti, gramoz in nekaj večjih kamnov, torej je za večino skalnjakov primerna mešanica vrtne prsti, šote, gramoza ali grobega peska.

Zelo pomemben je izbor rastlin, ki si jih želimo v skalnjaku. Večinoma so to nezahtevne, skromne rastline. Primerne so rastline nižje, kompaktne rasti. Lahko so to manjši iglavci, trajnice … V skalnjak ne sadimo višje rastočih rastlin.

Skalnjak

Najbolj zanimiv in avtentičen bo skalnjak z zasaditvijo nizkih iglavcev, lahko so to ruševje, nizki brini. Barvno popestrimo skalnjak z nizkim nacepljenolistnimi pahljačastimi javorji, katerih listi so lahko zeleni ali rdeči. V maju lahko s cvetjem obogati skalnjak tudi nizek rododendron ali azaleja. Izbor primernih drevnin je velik.

Tudi izbor primernih trajnic za skalnjak je bogat. Lahko so to razni netreski, dobra misel, jegliči, nizke sorte anemon, alpska lilija, zvončice, perunike, nageljčki, spomladanska resa, svišč itd. Skalnjak lahko zasajamo s trajnicami skozi vso rastno sezono, pričnemo konec marca ali v začetku aprila.

Skalnjak

Barvno pestrost vnesemo tudi s sajenjem cvetočih enoletnic. Primerne poleti cvetoče enoletnice so gazanije, lantane, lobelije, enoletni nageljčki, verbene itd.

Skalnjak je zahteven ambient v vrtu, ki je zanimiv in lep le, če je redno vzdrževan. Zaradi skromnih rastnih razmer zasaditev zahteva tudi dognojevanje. Rastline večkrat obrezujemo, da ohranjamo kompaktno razrast.

Vrt žal ni za prave ljubitelje nikoli dokončan projekt. Vsakič ko obiščemo vrtni center, preberemo strokovno literaturo, si s tem obogatimo zamisel za svoj skalnjak, ki ga širimo in dosajamo.

V Vrtnem centru Arboretum imamo bogat izbor nizkih iglavcev, trajnic, enoletnic in čebulnic primernih za skalnjake, pohvalimo se lahko tudi  s pestro ponudbo kamnov, skal ter primernih substratov za saditev rastlin.

Pripravila: Andreja Kalan Lovšin univ. dipl. inž. kraj. arh.