EU v vrtnicah | The EU and Rose

''Snežniška''

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

“Snežniška” vrtnica

Država tradicionalne rabe: Slovenija

Grad Snežnik je bil od leta 1853 do 1945 v lastni saških knezov Šumburško-Valdenburških. Gospodarji so imeli okus, ki je pritikal visokemu plemstvu, zato so ob gradu uredili rožni vrt. V snežniškem mrazišču bi večina vrtnic prvo zimo pomrla, a so knezi prinesli z Nemškega vrtnico, ki je bila (in še vedno je) kos notranjskim zimam.

Po drugi vojni so vse vrtnice ob gradu poruvali, saj je nova oblast podržavljeno posestvo namenila živinoreji. Za snežniško gartrožo, ki se je v spominu krajanov ohranila kot “vrtnica velikanka”, se je izgubila vsaka sled. Za velikanke so jih imeli, ker lahko z leti zrastejo v tri metre visok rožni grm oziroma popenjavko.

Leta 2008 je oskrbnica Majda Obreza Špeh našla grajsko vrtnico na vrtu v bližnji vasi, skupaj z zgodbo o tem, kako se je vrtnica selila do tja.

Brez dvoma gre za zgodovinsko belo rožo (Rosa ×alba). Po poizvedbah v največjem nemškem rozariju v Sangerhausnu se ta vrtnica v Nemčiji ni ohranila. Najdenka je dobila ime ”Snežniška”.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

The “Snežniška” Rose

Country of traditional use: Slovenia

From 1853 to 1945, Snežnik Castle belonged to the princely family of Schönburg-Waldenburg of Saxony. They established a rose garden next to the castle, in keeping with the contemporary customs and tastes of nobility. Most roses would not survive the cold of their first winter in Snežnik, but the princes brought with them a German rose, which could (and still can) withstand the harsh winters of the Notranjska region.

After the Second World War, the roses next to the castle were pulled out, since the new authorities used the nationalised estate for keeping livestock. The Snežnik garden rose, remembered by the locals as “the giant rose”, vanished without a trace. They were considered giants because over the years they can grow into a three-meter rosebush or climbing rose.

In 2008, Majda Obreza Špeh, the castle keeper, found the castle rose in a nearby village, together with a story of how it made its way there.

It is, undoubtedly, a historic white rose (Rosa × alba). Our inquiries at the biggest German rose garden in Sangerhausen revealed that the rose did not survive in German territory. The foundling was named the “Snežniška” Rose.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.