Prekrivanje površin v vrtu s travnatimi tepihi pridobiva na veljavi predvsem zaradi praktičnosti. Tla so hitro prekrita, celo v enem dnevu, ko gre za polaganje manjših kvadratur talne površine. Izognemo se prenašanju zemlje v notranjost bivalnih prostorov. Ni nam treba skrbeti, koliko na novo posejanega travnatega semena bodo pojedli ptiči oziroma ga bo odnesel veter ali odplavil deževni naliv. Po travnati ruši lahko kmalu hodimo in jo uporabljamo za sprostitvene aktivnosti. Tudi nam ni treba skrbeti za zalivanje položenega tepiha. To pa ni res, boste rekli. Pa še kako imate prav! Kajti prvi in edini ukrep po polaganju je, da moramo travnato rušo močno zaliti. Količina vode naj znaša okoli 20 l/m2. S tem vzpostavimo stik med položeno rušo in podlago. Za naslednja namakanja količino vode prilagodimo, odvisno od oblike in lege terena, letnega časa ter seveda glede na strukturo in teksturo tal.

Da je bila ruša takoj po polaganju premalo zalita, se kaže tako, da so se robovi med posameznimi svitki razmaknili, med njimi so zazijale razpoke. Ob robovih travne bilke rjavijo in ni več dvoma: takšna ruša je obsojena na propad.

Besedilo in fotografija: Andreja Vučer, univ. dipl. inž. kraj. arh.