Pet hektarjev kronic v Hujski loki ni kar tako. To je v osrednji Sloveniji ena večjih površin s toliko kronic.

Da bi v Arboretumu Volčji Potok ohranili mokrišče v Hujski loki v dobrem stanju, smo se leta 2021 povezali z Zavodom RS za varstvo narave. Z njihovimi strokovnjaki smo se posvetovali, kako ukrepati in gospodariti v Hujski loki. Gozd črne jelše in velikega jesena je namreč v EU prednostno varovan habitatni tip, kronice pa so zavarovana vrsta na ravni cele Evropske unije.

V letu 2022 predvidevamo sledeče ukrepe:

  • Med cvetenjem kronic zadrževati ljudi na utrjenih poteh. Hoja med kronicami uničuje kronice in njihov življenjski prostor.
  • Posušene velike jesene, ki so doslej držali bregove Rudniškega potoka, bomo nadomestili z drugimi primernimi vrstami. Bregovi brez dreves so še bolj izpostavljena spodkopavanju in poškodbam zaradi erozije.
  • Odstranjevati invazivne tujerodne rastline, ki se pojavljajo v Hujski loki. To so enoletna suholetnica (Erigeron annuus), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) in indijska jagoda (Duchesnea indica), japonski dresnik (Fallopia japonica), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), zlata rozga (Solidago canadensis in Solidago gigantea) in petlistna vinika (Parthenocissus quinquefolia).

Če bodo v letu 2022 na voljo sredstva, bomo poleti uredili pot po robu mokrišča, vključno z lesenim mostovžem za premostitev odsekov, kjer stoji voda.

Besedilo: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

Kronice

Hoja med kronicami uničuje kronice in njihov življenjski prostor

Fotografija: Mateja Račevski, Arboretum Volčji Potok