Korak 1
Kadar se odločimo, da bomo staro živo mejo zamenjali z novo, je smiselno, zlasti če je te več deset metrov, da izkopa ne opravimo ročno. Izkopavanje stare žive meje je namreč zelo naporno, posebno če želimo biti natančni in izkopati vse stare korenine. Za tovrstna dela najamemo izurjene ekipe, ki opravijo delo s primerno mehanizacijo in zelo natančno. Če želimo, izkopani material tudi odpeljejo.

Korak 2
Širina in globina sadilnega jarka sta odvisni od sadik. Če imamo sadike s koreninsko grudo, mora biti jarek vsaj dvakrat širši od grude. Pri sadikah z golimi koreninami je lahko ožji.

Korak 3
Ob jarku potegnemo vrvico, ob kateri bomo sadili. Z njo zagotovimo, da bo živa meja posajena v ravni liniji.

Korak 4
Sadike brez koreninske grude pred sajenjem vsaj za eno uro namočimo v vodo.

Korak 5
V sadilni jarek nasujemo organska gnojila za boljšo strukturo tal. Dodamo tudi založna mineralna gnojila, ki oskrbijo sadike s potrebnimi hranili v prvi rastni sezoni. Sadike posadimo ob vrvici, zasujemo z organskim gnojilom in z nogo utrdimo v tla.

Korak 6
Posajene rastline obilno zalijemo.

Korak 7
Po potrebi (odvisno od vrste rastline in obraščenosti) prikrajšamo višino sadike za tretjino ali polovico.

Korak 8
Iz mletega lubja naredimo okrog sadik zastirko. Ta preprečuje razrast plevelov, zmanjšuje izhlapevanje vode iz tal in pozimi ščiti korenine mladih rastlin pred zmrzaljo.

Pripravila: Mojca Demšar, univ. dipl. inž. agr.