Pri čebulicah, cvetju in zelenjavi je Nizozemska svetovna sila in to tako pri pridelavi kot žlahtnjenju novih sort in prodaji. Vrtnarstvo je na Nizozemskem izjemno močan segment kmetijstva, ki v tej industrijsko in tehnološko razviti držvi prispeva kar 1/5 suficita v plačilni bilanci države.

Leta 2009 je vrednost vrtnarske predelava dosegla 39 % skupne kmetijske proizvodnje in vrtnarstvo samo je ustvarilo 7 milijard evrov prometa. Od te vsote je okrasno vrtnarstvo ustvarilo 4,9 milijarde evrov in vrtnarska pridelava hrane 2,1 milijarde evrov. Izvoz – skupaj s ponovnim izvozom uvoženega blaga je znašal 14,5 milijarde evrov!

O moči nizozemskega vrtnarstva govori dejstvo, da več kot pol mednarodne trgovine z rezanim cvetjem in rastlinami teče čez Nizozemsko. Nizozemci realizirajo več kot 80 % svetovnega izvoza čebulic.Vrtnarstvo na Nizozemskem zaposluje nekaj manj kot 300.000 ljudi. Pridelava teče v steklenjakih, ki pokrivajo 90 km2 povrišine.

Nizozemska

Delo, nazor, znanje

Od okroglo 30.000 poslovnih subjektov na področju vrtnarstva se 13.500 ukvarjata s primarno pridelavo, vsi ostali pa z drugimi ravnmi proizvodne verige (industrija, veleprodaja, maloprodaja, raziskovanje itd.). Vsi udeleženi členi aktivno sodelujejo. Pomembna je tudi vloga vladnih nadzornih agencij, ki natančno preverjajo, ali so kakovst in varnost pridelka. Stoletno tradicijo, pri kateri so izkušnje in znanje šli iz roda v rod, je nadgradila sodobna znanost, ki podpira specializacijo, inovativnost in nazor kakovosti.

Srce vrtnarstva sta tehnologija proizvodnje in žlahtnjenje novih sort.Vsako leto vstopi na evropsko tržišče 1800 novih rastlinskih sort, od tega jih 65 % nastane na Nizozemskem. 40 % sort cvetja, ki se goji po svetu, in 70 % zelenjavnih sort, ki jih uporabljajo v ZDA, so žlahtnili Nizozemci.

Zdravo in trajnostno

Leta 2009 so nizozemski potrošniki za bio živila potrošili 583 milijonov evrov, kar predstavlja 2 % skupnih izdatkov za hrano, pijačo in tobak. Bio živila so naprodaj v posebnih maloprodajnih mestih, v supermarketih in v restavracijah. Raste tudi tuje povpraševanje. Zanimivo je, da greste tehnika pridelave v rastlinjakih z roko v roki z zdravo, trajnostno in okolju prijazno pridelano hrano.

Nizozemci stalno izpopolnjujejo rastlinjake in tehniko gojenja zelenjave pod steklom. Nikjer drugje na svetu se rastlin ne goji tako na veliko kot na Nizozemskem in s tako majhnim vplivom na okolje. Izraba energije v rastlinjakih je postala varčna in danes dosega le 30 % tiste iz leta 1980. Manj je znano, da nove generacije steklenjakov vrnejo več energije kot je vrtnarji vanje vložijo. Delež energije, ki jo Nizozemske zajame v rastlinjakih, se že vrti okoli 10 % letnih potreb države.

Ker je atmosfera v rastlinjakih pod nadzorom, je mnogo enostavneje kot na prostem obvladovati bolezni in škodljivce z naravi prijaznimi metodami, prav tako je natančno kontrolirana poraba vode in gnojil. Proti škodljivcem uporabljajo njihove naravne plenilce, ki ne povzročajo škode na rastlinah. Mnogi vrtnarski pridelki so vzgojeni brez miligrama škropiva, zato takšno vrtnarstvo tudi ne obremenjuje okolja z odplakami. Viški vse uporabljene vode se v rastlinjakih prestrežejo in ponovno uporabijo v samem rastlinjaku ali njegovi okolici.

Nizozemsko poklicno vrtnarstvo se natančno drži varnostnih priporočil GlobalGAP in drugih standardov za zdravo hrano. Naštudiran je trenutek (p)obiranja pridelkov in že takoj naslednji hip vstopi sadje ali zelenjava na pot do potrošniških polic . V grozde organizirana panoge in učinkovit sistem logistike sta učinkovita: sveže blago se najbolje prodaja!

Čebula in paradižnik

Nizozemska proizvodnja okrasnih čebulic ja znana – proizvodnja jedilne čebula pa manj. Nizozemska je med največjimi svetovnimi pridelovalce te vrtnine, ki je na milijone ton izvaža v 60 držav sveta. Prednost nizozemskih čebularjev pred drugimi je v tem, da celo leto zagotavljajo širši sortiment ponudbe. Peščena zemlja z dosti kalcija daje v milem podnejbu odlično kakovost pridelka. Nizozemska čebula je čvrsta in okusna. Nazdorna služba bdi nad kakovostjo od njive do maloprodajne police.

Vzemimo še paradižnik: izkušnje v razvoju in gojenju novih sort so v zadnjih desetletjih dale več kot 60 novih paradižnikovih kultivarjev. Ni pomembna samo količina pridelka: vsak izmed njih ima tudi svoj okus in namen uporabe.

Gradivo: Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Ljubljani

Prevod in priredba Arboretum Volčji Potok

Nizozemska vas