EU v vrtnicah | The EU and Rose

'Zepeti'

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

 

Vrtnica ‘Zepeti’

Država nastanka: Francija

Francija še vedno čvrsto brani sloves vrtničarske velesile, ki si ga je prislužila v 19. stoletju. V tej državi deluje veliko drevesničarjev, ki pridelujejo dobre sadike vrtnic, in žlahtniteljev, ki ustvarjajo najboljše vrtnice. Na mednarodnih tekmovanjih vrtničarskih novosti so bile v letu 2021 redno nagrajevane vrtnice Georges-a Delbard-ja, Michel-a Adam-a in pokojnega André-ja Eve-a, ter seveda članov družine Meilland.

Med francoskimi rožarji je najmočnejši svetovni igralec vrtničarska hiša Meilland. Žlahtniteljske pravice prodajajo v velikanskih količinah na Kitajskem, v Rusiji in po vseh delih sveta, kjer so vrtnice priljubljene.

Meillandova mreža v Evropi trži družino vrtnic ‘Knock Out’. Te vrtnice so pregovorno odporne proti boleznim, vročini in suši. V ZDA so že dolgo najbolj množično sajene vrtnice v javnem zelenju. Z ameriškim partnerjem, ki je ustvaril ‘Knock Oute’, so se Meillandovi združili v žlahtniteljskih naporih. Ti so dali vrtnico ‘Zepeti’, ki je prišla na tržišče leta 2019 in takoj postala prodajna uspešnica.

‘Zepeti’ je neverjetno prikupna nizka in kompaktna vrtnica, ki cveti do novembra. Še v obdobjih brez cvetov je v okras zaradi temno zelenih in izjemno zdravih listov. Cvetovi so narejeni tako, da se nikoli do kraja ne razprejo in so zato videti večno mladi. Ko odcvetijo, posušene venčne listke odnese in počisti veter. Je vrtnica, narejena za majhne vrtove in posode.

Vrtnica je del razstave EU v vrtnicah.

Audio


(ENGLISH)

The ‘Zepeti’ Rose

Country of origin: France

France remains a super-power of rose breeding, a reputation earned in the 19th century.  The country boasts numerous nurserymen, who cultivate high-quality rose plants, and rosarians creating new roses of the finest sort. In 2021, international competitions in innovative rose cultivation regularly awarded prizes to roses created by Georges Delbard, Michel Adam, the late André Eve, and of course members of the extended family Meilland.

In global terms, the biggest player among the French rosarians is the House of Meilland. Their sales of cultivating rights are booming in China, Russia, and other parts of the world enchanted by roses.

In Europe, the Meilland network markets the ‘Knock Out’ family of roses. These are proverbially resistant to diseases, heat, and drought. In USA, they are the most widely planted roses in public spaces. The Meillands joined their cultivating efforts with an American partner who created ‘Knock Out’. These efforts resulted in the ‘Zepeti’ Rose, which came onto the market in 2019 and immediately became a sales success.

The ‘Zepeti’ is an incredibly charming, low and compact rose, which flowers until November. Its dark green and exceptionally healthy leaves make it highly decorative even when not in bloom. The blossoms never open fully, which is why they always look fresh. Once they finish blooming, the rows of dried up petals are blown away and cleared by the wind. This rose is intended for small gardens and for container growing.

The rose variety is a part of the exhibition The EU and Rose.