Slovensko ime, ki vrtnico postavlja v vrt, je zelo ustrezno. Vrtnica izven vrta ne obstaja in brez ograje in brez vrtnarjevega dela tudi ne obstane. Ker vrtnica ni divji, samonikli šipek. Vrtnica je stvaritev človeškega uma in človeških želja.

Vrtnice imajo za seboj dolgo zgodovino. Prva civilizacija, katere daljni nasledniki smo, je nastala v Mezopotamiji. Tam so že poznali vrtnico. Visoko jo je cenila perzijska kultura, pomembna je bila v stari Grčiji in v rimskem imperiju. Kot zdravilna rastlina ter kot Marijina roža se je »ukoreninila« v srednjem veku in ostala občudovana in cenjena do danes.

Velika večina zgodovinskih sort se je izgubila, ko so se pojavljale nove, boljše in lepše sorte. Dandanes so zgodovinske vrtnice zanimivost, ki pritegnejo pozornost zaradi drugačne lepote, zaradi žlahtnega vonja in zaradi stotin zgodb, ki so se napletle med vrtnico in človekom v preteklih tisočletjih.

Zgodovinske vrtnice so zelo raznolike in jih zaradi preglednosti razvrščamo v skupine oziroma razrede. V rožnih vrtovih Arboretuma Volčji Potok imamo 177 sort zgodovinskih vrtnic iz dvanajstih skupin. Mejnik v zgodovini je leto 1867, ko je v Franciji nastala prva skrižana čajevka. Vse skupine, ki so nastale po tem letu, imamo za sodobne, moderne vrtnice.

Skupine zgodovinskih vrtnic:

1. Damaščanke v Arboretumu Volčji Potok

2. Galske vrtnice v Arboretumu Volčji Potok

3. Vrtnice albe v Arboretumu Volčji Potok

4. Vrtnice stolistnice v Arboretumu Volčji Potok

5. Vrtnice mahovke v Arboretumu Volčji Potok

6. Vrtnice bodičevke v Arboretumu Volčji Potok

7. Vrtnice portlandke v Arboretumu Volčji Potok

8. Vrtnice bengalke v Arboretumu Volčji Potok

9. Burbonke v Arboretumu Volčji Potok

10. Vrtnice noazete v Arboretumu Volčji Potok

11. Skrižane ponavljavke v Arboretumu Volčji Potok

12. Prave čajevke

Število starih vrtnic

Zastopanost zgodovinskih vrtnic v Rožnih vrtovih Arboretuma Volčji Potok (stanje februar 2022).

Avtor besedil in fotografij: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
Jezikovni pregled besedil: Jana Cunder, Arboretum Volčji Potok