Loading Dogodki
This dogodek has passed.

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo, Innorenew Coe – Center odličnosti ter Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom že dvanajsto leto zapored organizirajo prireditev Čar lesa.

Predelava lesa in uporaba lesnih izdelkov sta za znižanje emisije toplogrednih plinov pomembna in lahko največ pripomoreta k normaliziranju podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 do 50 % vse energije).

Ob rasti drevesa iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki se nato v letih uporabe še naprej ohranja v lesnih izdelkih (uskladiščenje CO2). Po drugi strani pa je lesna industrija energetsko varčna in omogoča proizvodnjo izdelkov z majhno porabo energije ter ne proizvaja odpadkov (ni deponij), ampak ostanke, ki jih lahko še nadalje koristno uporabimo. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zaveda, zato je glavni namen prireditev Čar lesa, da ponovno spoznamo vse prednosti rabe lesa.

Razstavljeni izdelki so enotno označeni z imenom izdelovalca, vrsto lesa, s količino CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju le-tega v ozračju, s QR kodo s podatki o izdelovalcu in drugimi tehničnimi podatki.

Razstava Čar lesa bo na ogled v dveh vitrinah, v trgovini s spominki Arboretuma Volčji Potok. Za ogled razstave ni potrebno vstopiti v park in je zato ogled brezplačen.