Dodatno strokovno izobraževanje za projektante – 1. dan

Strokovno izobraževanje za projektante

Dodatno strokovno izobraževanje za projektante – 1. dan

PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE, KER SO VSA MESTA ZASEDENA.

V Arboretumu Volčji Potok že 25 let spremljamo pešanje zdravja, odpornosti in vitalnosti lesnatih rastlin. Nekaj jih je že propadlo, več jih je na tem, da bodo prav kmalu. Leta 2021 smo v Arboretumu osnovali študijski nasad dreves za prihodnost. Vključuje vrste in sorte, ki so se v preizkusih drugod v Evropi pokazale kot bolje prilagojene na vročino in sušo, ki je bo, kot kaže, v poletjih prihodnosti vedno več.

Na podlagi naših dolgoletnih strokovnih izkušenj smo v letošnjem letu pripravili izobraževanje za projektante, in sicer:
– v torek, 26. 9., sta v programu strokovni vodenji z naslovom Kako trajen del dediščine so drevesa? in Pregled sort dreves za vroča in suha poletja,
– v sredo, 27. 9., pa predavanje Osnove načrtovanja in oskrba nasadov s trajnicami na javnih površinah ter praktični prikaz Arboristične smernice pri projektiranju.
Interesent lahko izbira med enodnevnim ali dvodnevnim izobraževanjem.

Teme, ki smo jih pripravili so aktualne, saj se načrtovalci srečujemo s problematiko posledic podnebnih sprememb vedno pogosteje.

Število udeležencev je omejeno le na največ 12 oseb v skupini, saj želimo, da je podajanje znanja čim bolj efektivno za udeležence ter, da udeleženci sodelujejo tako pri izmenjavi strokovnih mnenj kot tudi pri praktičnem prikazu.

PROGRAM

Kako trajen del dediščine so drevesa? (2 uri)
Strokovno vodenje

Matjaž Mastnak

Parki in vrtovi niso narava. Pričakovana življenjska doba dreves je v njih za polovico krajša, kot bi lahko bila. Kaj v območjih kulturne dediščine skrajšuje življenje drevesom? Kako lahko ukrepamo? Na ta in podobna vprašanja bo odgovarjal Matjaž Mastnak iz Arboretuma Volčji Potok.

Pregled sort dreves za vroča in suha poletja (2 uri)
Strokovno vodenje
Vasja Dornik

Podnebne spremembe narekujejo sajenje novih, drugačnih vrst dreves na vrtove, parke in v mesta. Spremembe se dogajajo pred našimi očmi. Drevesa, ki so v Arboretumu Volčji Potok sedemdeset let zelo uspešno rasla, so se začela po seriji vročih poletij sredi 90. let sušiti.
Novembra 2021 smo v Arboretumu ob poti, ki po zahodni strani povezuje vstopni objekt s pristavo, posadili 80 dreves, ki smo jih poimenovali drevesa za prihodnost. S tem je začel nastajati ogledni študijski nasad, ki običajnim ljudem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo s projektiranjem mest, nudi ogled dreves, ki bodo dajala senco čez 20, 50 in 100 let. V novembru 2022 smo posadili dodatnih sto dreves, ki so primerna za vroča in suha poletja.
Kaj se dogaja z drevesi po dobrem letu rasti? Katere sorte so zaenkrat uspešne in katere ne?

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Matjaž Mastnak ja po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva in v Arboretumu Volčji Potok zaposlen kot pomočnik direktorja za program. Je strokovnjak za lesnate rastline, učitelj svetnik in višješolski predavatelj. Predava tudi na strokovnih srečanjih in za splošno publiko. Kot tajnik in član Upravnega odbora je dejaven v Društvu ljubiteljev vrtnic Slovenije. Je avtor več knjig o rastlinah, naravi in vrtnicah in avtor več kot tisoč člankov v revijah in časopisih.

Vasja Dornik je univ. dipl. inž. gozdarstva, diplomiral je na Biotehniški fakulteti na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Ob koncu študija je izbral smer Urbano gozdarstvo, ki se ukvarja z gozdovi v urbanih naseljih in s posameznimi drevesi, ki jih obravnava arboristika. V Arboretumu Volčji Potok je zaposlen kot vodja arboristov in strokovni sodelavec. Organizira delo za arboriste, piše arboristična mnenja, izvaja izobraževanja za otroke in odrasle v obliki vodenj in delavnic, snema prispevke za televizijo in spletne kanale. Dodatno je še član komisije za NPK Negovalec/negovalka dreves na višini, vključen je v mednarodni projekt Arbotec in je zunanji sodelavec pri izvedbi terenskega dela usposabljanja za Arboristiko na Biotehniškem centru Naklo.

OSTALE INFORMACIJE

8.30-9.00       Prihod udeležencev v Arboretum Volčji Potok

9.00-11.00     PROGRAM

11.00-12.00   Čas za kosilo in druženje

12.00-14.00   PROGRAM

Program bo večinoma potekal na prostem. V primeru močnega dežja bomo izobraževanje prilagodili.

Kotizacija izobraževanja za 1 dan: za člane ZAPS in študente 100 €, za ostale 120 €.

25 % popust za udeležbo na obeh dneh izobraževanja (26. in 27. 9. 2023).

Število udeležencev je omejeno, v posamezni skupini je lahko največ 12 udeležencev. V primeru večjega števila prijav, lahko program izvedemo v dveh skupinah.

Prijave in informacije: Mateja Račevski, univ. dipl. inž. kraj. arh. (mateja.racevski@arboretum.si)

Rok prijave: 21. september 2023. Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: mateja.racevski@arboretum.si) je 22. september 2023, do 14.00. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 15 € ter za nečlane 50 €.

Člani ZAPS prejmejo za posamezni dan tri kreditne točke – sklop C (tehnologija, materiali in tehnika).

Datum

26. 9. 2023
Expired!

Čas

09.00 - 14.00

Lokacija

Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3
Kategorija

Organizatorji

Arboretum Volčji Potok
Telefon
01 8312345
Elektronski naslov
prireditve@arboretum.si
Spletna stran
www.arboretum.si
Go to Top