Strokovno izobraževanje za projektante – 3. dan

Strokovno izobraževanje za projektante

Strokovno izobraževanje za projektante – 3. dan

Strokovno izobraževanje o rastlinah za prihodnost

Na podlagi dolgoletnih strokovnih izkušenj zaposlenih v Arboretumu Volčji Potok v letošnjem letu načrtujemo štiri dneve izobraževanja za člane ZAPS. Pripravili smo strokovno izobraževanje, ki poteka v obliki predavanj, strokovnih vodenj in prikazov. Izobraževanje bo potekalo v predavalnici kot tudi v parku, saj je Arboretum odlična učilnica na prostem za izobraževanje o rastlinah.

Teme, ki smo jih pripravili, so aktualne, saj se načrtovalci vedno pogosteje srečujemo s problematiko posledic podnebnih sprememb. Štiri predavanja smo izvedli že v lanskem letu, vendar jih bomo zaradi velikega zanimanja letos ponovili z nadgradnjo novih spoznanj v zadnjem letu:
– torek, 24. 9. 2024: Sajenje dreves in Pregled sort dreves za vroča in suha poletja
sreda, 25. 9. 2024: Zaščita dreves na gradbišču in Kako trajen del dediščine so drevesa?
V letošnjem letu bomo izvedli tudi nova predavanja:
– četrtek, 26. 9. 2024: Upravljanje z veteranskimi drevesi in Vzpenjavke v urbanih zasaditvah
petek, 27. 9. 2024: Predstavitev novosti v arboristiki in Dišeče rastline odporne na sušo.

Spodaj si lahko ogledate program izobraževanja, predstavitev predavateljev in ostale informacije za izvedbo.

PROGRAM

Upravljanje z veteranskimi drevesi (2 uri)
Predavanje in strokovni prikaz
Mirko Silan

Kaj so veteranska drevesa in zakaj so tako pomembna? Kako ugotoviti, ali je drevo zavarovano? Kako upravljati z njim? Kako poskrbeti, da se bo veteransko drevo ohranilo čim dlje? Zakaj se nega veteranskih dreves bistveno razlikuje od običajnih postopkov nege dreves? Na ta in še mnoga druga vprašanja vam bo odgovoril naš certificirani strokovnjak za veteranska drevesa.

Vzpenjavke v urbanih zasaditvah (2 uri)
Predavanje in strokovni prikaz
Vasja Dornik

Vzpenjavke imajo velik potencial pri uporabi v urbanih zasaditvah, saj zagotavljajo naravno senco, ohlajajo objekte, povečujejo zeleno površino ter prispevajo k biotski raznovrstnosti. V vrtnarstvu se uporabljajo že stoletja, predvsem kot rastline, ki prekrijejo fasado objekta ali kot element v okrasnem vrtu. Vzpenjavke se na različne načine vzpenjajo ob opori. Plezavke so tiste, ki se s posebnimi strukturami same oprimejo podlage in samostojno plezajo po zidovih in drevesih. Druga skupina vzpenjavk so ovijalke, ki se ovijajo okoli opore in se same vzpenjajo ob njej. Tretja skupina so popenjevke, ki lahko prerastejo površino, če jih sami razpeljemo po vodilih in jih nanje privezujemo. Primer plezavke je vinika, primer ovijalke glicinija in primer popenjavke vrtnice. Na predavanju in strokovnem prikazu boste izvedeli, katere vrste vzpenjavk so najbolj uporabne za urbane zasaditve glede na svoje lastnosti in potrebe.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Mirko Silan je diplomirani biolog, zaposlen v Arboretumu Volčji Potok kot strokovni sodelavec za področje arboristike in ima pridobljeno naslednjo izobrazbo: arborist svetovalec (EAC European Tree Technician), arborist plezalec (EAC European Tree Worker, ISA Certified Tree Worker Climber Specialist), specialist za veteranska drevesa (VETCert Veteran Tree Specialist), drevesni kontrolor (FLL Baumkontrolleur) in strokovnjak za zaščito dreves med gradbenimi deli SV Umweltbaubegleiter. Je član in predavatelj arborističnih društev v Sloveniji in tujini, predsednik komisije za preverjanje in potrjevanje NPK Negovalec/negovalka dreves na višini ter strokovni sodelavec Biotehniškega centra Naklo.

Vasja Dornik je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, diplomiral je na Biotehniški fakulteti na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Ob koncu študija je izbral smer Urbano gozdarstvo, ki se ukvarja z gozdovi v urbanih naseljih in s posameznimi drevesi, ki jih obravnava arboristika. V Arboretumu Volčji Potok je zaposlen kot vodja arboristov in strokovni sodelavec. Organizira delo za arboriste, piše arboristična mnenja, izvaja izobraževanja za otroke in odrasle v obliki vodenj in delavnic, snema prispevke za televizijo in spletne kanale. Dodatno je še član komisije za NPK Negovalec/negovalka dreves na višini, vključen je v mednarodni projekt Arbotec in je zunanji sodelavec pri izvedbi terenskega dela usposabljanja za Arboristiko na Biotehniškem centru Naklo.

OSTALE INFORMACIJE ZA IZVEDBO

8.30-9.00       Prihod udeležencev v Arboretum Volčji Potok

9.00-11.00     Program

11.00-12.00   Čas za kosilo in druženje

12.00-14.00   Program

Program bo večinoma potekal na prostem. V primeru močnega dežja bomo izobraževanje prilagodili.

Kotizacija izobraževanja za en dan: za člane ZAPS in študente 100 €, za ostale 120 €. Račun vam pošljemo v roku 14 dni po prijavi. Plačilo računa je dokončna prijava.

25 % popust za udeležbo na vsaj dveh dneh izobraževanja.

Število udeležencev je omejeno, v posamezni skupini je lahko največ 12 udeležencev. V primeru večjega števila prijav, lahko program izvedemo v dveh skupinah.

Informacije: Mateja Račevski, univ. dipl. inž. kraj. arh. (mateja.racevski@arboretum.si)

Rok prijave: 17. september 2024. Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: mateja.racevski@arboretum.si) je 20. september 2024, do 14.00. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka kljub prijavi ne boste udeležili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije: članom ZAPS 15 €, nečlanom 50 €.

Člani ZAPS prejmejo za posamezni dan tri kreditne točke – sklop C (tehnologija, materiali in tehnika).

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Datum

26. 9. 2024

Čas

09.00 - 14.00

Lokacija

Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3
Kategorija

Organizatorji

Arboretum Volčji Potok
Telefon
01 8312345
Elektronski naslov
prireditve@arboretum.si
Spletna stran
www.arboretum.si
Go to Top