Ciril Jeglič (1897.-1988.) bio je prvi fakultetski obrazovan vrtlar i krajobrazni arhitekt u Sloveniji. Studij je započeo u Beču, a nakon raspada Austro-Ugarske diplomirao je u Zagrebu. U akademskoj godini 1929./1930. stručno se usavršavao na Visokoj tehničkoj školi u Berlinu.

Bio je to čovjek s mnogo vrlina i interesa, a uz to i iznimno vrijedan. Bio je pedagog, organizator, urbanistički, parkovni i vrtni dizajner i plodan pisac. Svojim sugestivnim nastupom i snagom inspiracije odigrao je važnu ulogu u popularizaciji struke te, kasnijih godina, u očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

Ciril Jeglič zaslužan je da je Agronomski i šumarski fakultet Sveučilišta u Ljubljani za svoj studijskih  arboretum odabrao nacionaliziran Souvanov park u Volčjem Potoku. Bez Jegliča ne bi bilo Arboretuma Volčji Potok.

Tijekom pet godina koliko je vodio ovu novu ustanovu, Arboretum Volčji Potok munjevito se razvijao. Njegov nacrt uređenja omogućio je Arboretumu prostorni razvoj za sljedećih pedeset godina.

Od pjesnika do stručnog autora

Ciril Jeglič bio je literarno nadaren. Kao gimnazijalac pisao je i objavljivao pjesme, a uz njega je stajao njegov mentor Izidor Cankar. Nakon gimnazije napustio je pisanje pjesama, izdao zbirku crtica, nakon čega se posvetio pisanju popularnih i stručnih članaka i knjiga.

U dnevnim novinama i stručnim časopisima objavio je 1.500 članaka. Posebnu pozornost posvećivao je slovenskom stručnom jeziku i pažljivo razvijao slovensko stručno nazivlje. Pred drugi svjetski rat mnogo je objavljivao u Hrvatskoj. Nakon odlaska u mirovinu 1961. i dalje je pisao za vrtlarske časopise (Hortikulturni razgledi, Naš vrt, Moj mali svet), a popularne članke slao je u časopis Proteus i druge.

Napisao je jedanaest knjiga. Od njih su dvije literarne i jedna memoarska, a ostale su iz područja vrtlarstva i vrtlarske umjetnosti. Jegličeva knjiga Arboretum Volčji Potok još uvijek se smatra najopširnijom monografijom ove ustanove, šireg konteksta arboretumâ i njihova poslanstva.

Pregled knjiga Cirila Jegliča dostupan je na poveznici.