Vodstva po parku

Arboretum Volčji Potok nudi vodstva po parku, s svojim kadri ali zunanjimi sodelavci izvede po naročilu splošna in strokovna vodenja. Splošna vodenja so namenjena skupinam, ki si želijo voden ogleda arboretuma. Strokovna vodenja so s področja strokovne dejavnosti Arboretuma Volčji Potok, torej dendrologije, krajinskega vrtnarstva, krajinske arhitekture, gozdarstva in kulturne dediščine.

Šolski program

Arboretum Volčji Potok izvaja izobraževalne programe za skupine iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Programi so razviti za različne starosti otrok in se prilagajajo letnim časom. Po dogovoru s šolami pa je mogoče vsebino prilagoditi potrebam in zahtevam učiteljev.

Naravoslovni dnevi s CŠOD

Center za šolske in obšolske dejavnosti – CŠOD se v Arboretumu ukvarja z organizacijo in izpeljavo naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole. Naravoslovni dnevi omogočajo učenkam in učencem ter dijakom in dijakinjam utrjevati in povezovati znanje, pridobljeno pri različnih predmetih, pridobiti znanje, ki ga ni mogoče posredovati v šoli in uporabiti ter nadgraditi pridobljeno znanje s praktičnim učenjem.