Naravoslovni dnevi s CŠOD v dnevnem centru Arboretum

Center za šolske in obšolske dejavnosti – CŠOD se v Arboretumu ukvarja z organizacijo in izpeljavo naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole. Naravoslovni dnevi omogočajo učenkam in učencem ter dijakom in dijakinjam utrjevati in povezovati znanje, pridobljeno pri različnih predmetih, pridobiti znanje, ki ga ni mogoče posredovati v šoli in uporabiti ter nadgraditi pridobljeno znanje s praktičnim učenjem.

Naravoslovni dnevi potekajo v naravi, v primeru slabega vremena pa delno v učilnici. Nevarnosti, da bi naravoslovni dan zaradi slabega vremena odpadel, torej ni. Običajno potekajo v dopoldanskem času. Na željo šole (če je obisk Arboretuma združen z ogledom druge znamenitosti) lahko tudi popoldan. Programi naravoslovnih dni niso enotni, ampak prirejeni za vsak razred, glede na starost otrok, prilagojeni pa so tudi letnemu času. Usklajeni so z učnimi načrti. Učenci so zaradi uporabe različnih metod aktivno zaposleni, pritegnjeni k praktičnim nalogam in opazovanju. Programi so primerni tudi za otroke s posebnimi potrebami. Naravoslovne dni vodiva učiteljici Aleša in Mojca, obe z dolgoletnimi izkušnjami pri tem delu. V vsakem letnem času vam odkrijeva zanimivosti, ki bi vam brez naju ostale prikrite.

Poleg naravoslovnega dne ponujamo še dve drugi temi za dneve dejavnosti. To sta: Izdelava herbarija in spoznavanje dreves (izvajamo jeseni) in Izdelava določevalnih ključev in spoznavanje dreves (izvajamo pozimi).

Cena organizacije in vodenja naravoslovnega dne je 1,5 evra/učenca. Učenci plačajo vstopnino v Arboretum. Ta je za skupine CŠOD od 1. 11. do 1. 4. polovična. Razpis za naravoslovne dni je spomladi objavljen na internetni strani CŠOD. Za več informacij pa smo dosegljivi na internetnem naslovu arboretum@csod.si.

Informacije in kontakt

Aleša Carli in Mojca Demšar
Tel.: 051 303 476
E-poštaarboretum@csod.si

Naravoslovni dnevi s CŠOD
Naravoslovni dnevi s CŠOD
Naravoslovni dnevi s CŠOD
Kliknite za več fotografij