Šolski program je razvit za različne starosti otrok

Izobraževalne programe za skupine iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol izvaja Arboretum od leta 1992. Programi so razviti za različne starosti otrok in se prilagajajo letnim časom. Po dogovoru s šolami pa je mogoče vsebino prilagoditi potrebam in zahtevam učiteljev. Vodenja so na voljo tudi za sezonske razstave kaktusov, orhidej in tropskih metuljev. Za gimnazije in poklicne srednje šole se vsebina vodenj prilagodi potrebam učiteljev.

Vodenja in delavnice izvajamo zaposleni v zavodu in zunanji sodelavci.

Za vse vodene oglede in dejavnosti se je treba najaviti in dogovoriti vsebino, trajanje in uro začetka. Upoštevajte, da se v glavni sezoni termini zapolnijo že vsaj dva tedna vnaprej. Spodaj si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja in izberete temo vodenja.

Informacije in kontakt

Tel.: 040 722 502

Zorica Zrim, univ. dipl. biol.
E-pošta: zorica.zrim@arboretum.si

 

Koliko časa traja vodenje?

Ena vsebina se izvede v eni šolski uri.

Koliko otrok je lahko eni skupini?

Priporočena velikost skupine je en šolski oddelek.

Vodenje oseb s posebnimi potrebami

Izkušnje imamo tudi z vodenjem skupin slabovidnih, slepih, gluhih, naglušnih in skupin otrok z motnjami v duševnem razvoju. Večina poti v parku je dostopnih za osebe na invalidskih vozičkih, urejene so tudi sanitarije za invalidne osebe.

Vodenje v tujih jezikih

Možna je izvedba v angleškem, nemškem in hrvaškem, srbskem ali bosanskem jeziku.

Cena vodenja

Vodenja in delavnice se obračunajo po ceniku, ločeno od vstopnine. V ceno programa so vračunani tudi učni listi. Vstopnino in ceno vodenja oz. delavnice poravnate pri blagajni na vhodu v park z gotovino ali naročilnico.

Za šolske skupine iz občin, ki imajo z Arboretumom Volčji Potok sklenjeno pogodbo, je vstopnina že plačana.

Si vaša ustanova ne mora privoščiti vstopnine ali vodenja?

Pokličite nas in prepričani smo, da bomo našli skupno rešitev. Prosimo pa, da za ugodnosti res zaprosijo le tiste šole, ki se soočajo s hudimi finančnimi izzivi.

Vodenje v slabem vremenu

V primeru zelo slabega vremena priporočamo odpoved dejavnosti. Programi so razviti za izvajanje v parku in njihova prestavitev v učilnico nima pravega smisla. Preverite vreme v Arboretumu.

Kaj je še dobro vedeti, preden pridete v park?

Pri vodenju osnovnošolci dobijo učne liste, lahko si izposodijo podloge za pisanje. S seboj naj imajo pisalo. Pomislite tudi na primerno obleko in obutev ter na zaščito proti soncu in dežju.

Vodeni ogledi za vrtce

Doživljajski sprehod za vrtce

Vodeni ogled predstavi arboretum kot prostor za doživljanje lepega in ustanovo za pridobivanje novih znanj. Spoznavajo park kot življenjski prostor živih bitij, kot rastlinsko zbirko in kot živo umetnino. Na vodenju se dotikamo drevesne skorje, opazujemo različne oblike listov, vohamo cvetove in posebej opozorimo na strupene rastline.

Vodeni ogledi za osnovne šole

Drevesologija (za 1. in 2. razred OŠ)

Otroci si ogledajo najzanimivejša drevesa v parku: najdebelejše in najstarejše drevo v parku ter najstarejšo drevesno vrsto. Učenci ugotavljajo razlike med iglavci in listavci in z vsemi čuti spoznavajo posebnosti posameznih vrst. Spoznavajo, iz katerega lesa so včasih izdelovali loke in ali lahko tudi ljudje jemo bambus.

Raziskovalci arboretuma

Otroci spoznavajo drevesa, ptice in vodne ter obvodne živali. Če se nam ponudi priložnost, si čisto od blizu ogledamo želvo. Z opazovanjem prepoznamo razlike eno in dvokaličnic, ter žužkocvetnih in vetrocvetnih rastlin. Ugotavljamo, kam gredo krapi ko jezero zaledeni in zakaj samci rac mlakaric poleti zamenjajo barvo perja.

Superdrevesa

Otroci si ogledajo najdebelejše, najvišje in najstarejše drevo v parku. Spoznajo razlike enodomnih in dvodomnih dreves. Ogledajo si drevesne vrste, ki so izjemno strupene, pa tudi tiste, ki so človeku uporabne zaradi svojih zdravilnih učinkovin. Naučijo se tudi, proti čemu te učinkovine ščitijo rastline.

Veter v krošnjah – razmnoževanje

Udeleženci se srečajo s pojmi, kot so dvodomna in enodomna rastlina, žužko- in vetrocvetka ter umetno opraševanje. Pojme povežejo s konkretnimi rastlinami in se seznanijo z zgradbo cvetov, z razvojem plodov in semen ter z razširjanjem le-teh v naravi.

Sistematika rastlin (za 3. triado)

Udeleženci spoznajo osnove sistematike rastlinskega sveta, sistemske enote, skupine rastlin, razlike med golo- in kritosemenkami, eno- in dvokaličnicami ter glavne značilnosti posameznih skupin rastlin. Vse značilnosti si ogledajo v naravi in se jih lahko naučijo razlikovati.

Drevesa z vseh vetrov (za 3. triado)

Arboretum je zbirka lesnatih rastlin in v parku najdemo drevesa in grme, ki prihajajo iz različnih delov sveta. Med vodenjem spoznamo drevesa iz Južne in Severne Amerike, Afrike, Azije in seveda Evrope. Spoznamo njihove posebnosti in ugotavljamo, kako dobro uspevajo pri nas v parku.

Gozdni ekosistem (za 3. triado)

Vodenje poudarja pomena naravnih gozdov in biotske raznovrstnosti ter vlogo ohranjenih ekosistemov za zdravje narave in ljudi. Otroci ugotavljajo, katere skupine rastlin so pogostejše v strnjenem gozdu in katere v parku ter zakaj.

Kaj sporoča park?

Na vodenem ogledu parka učencem predstavimo različne parkovne sloge, predvsem francoski vrt in angleški park. Spoznavamo kdaj in zakaj smo ljudje začeli saditi vrtove in parke ter sporočilnost različnih tipov vrtov/parkov v luči zgodovinskega obdobja, v katerem so nastali.

Vodeni ogledi za srednje šole

Vodeni ogledi za srednje šole se prilagajajo željam učiteljev. Poleg splošne predstavitve dejavnosti in poslanstva zavoda so možne vsebine iz naravoslovja, predvsem botanike in ekologije, geografije, umetnosti in književnosti.

Za strokovne šole s področja vrtnarstva in kmetijstva pripravimo vodenja s poudarkom na strokovnih vsebinah s področja okrasne drevnine, trajnic, enoletnic, njihove uporabe pa tudi razmnoževanja in gojenja mladih rastlin.

Urbana drevesa za spremenjeno podnebje

Zakaj sadimo drevesa v mestih? Kako drevesa vplivajo na prebivalce in kaj pomeni za drevo, da mora rasti v mestu? Na vodenem ogledu dijaki spoznajo rastne razmere v mestih, vpliv podnebnih sprememb in med katerimi drevesi lahko izbiramo, da bodo uspevala pregretem grajenem okolju prihodnosti.

Opcijsko lahko pripravimo delavnico ali team-building s sajenjem dreves.

Kaj sporoča park?

Na vodenem ogledu parka dijakom predstavimo različne parkovne sloge, predvsem francoski vrt in angleški park. Spoznavamo kdaj in zakaj smo ljudje začeli saditi vrtove in parke ter sporočilnost različnih tipov vrtov/parkov v luči zgodovinskega obdobja, v katerem so nastali.

Šolski program
Šolski program
Šolski program

Splošna navodila za učitelje in vodje skupin

OPREMA UČENCEV

Učenci od vodiča pri upravnih zgradbah prejmejo delovni list in podlogo, zato potrebujejo s seboj le pisalo. Jutra so v Volčjem Potoku ne glede na letni čas zelo hladna. Ob napovedi spremenljivega vremena naj imajo učenci s seboj zaščito pred dežju. Obuti naj bodo tako, da bodo lahko brez težav stopili v rosno travo.

PLAČILO

Vstopnino in ceno vodenja oz. delavnice poravnate pri blagajni z gotovino ali naročilnico. Cenik

INFRASTRUKTURA PARKA

V trgovini s spominki ob izhodu so naprodaj razglednice in znamke z motivom Arboretuma, obeski, magnetki, knjige, otroški program kaktusov, igrače ter voda. Poleg manjših spominkov so na voljo tudi izdelki slovenskih ustvarjalcev ter širok spekter izdelkov z rastlinskimi motivi. V času večjih razstav je na voljo tudi drug promocijski material. Rastline so naprodaj v Vrtnem centru Arboretum.
Kavarna z letnim vrtom, kjer strežejo osvežilne pijače, sladoled in prigrizke, obratuje na prostem. Odprta je ob lepem vremenu od 15. marca do 30. oktobra. Odpre se ob 9.30 in zapre eno uro pred zaprtjem parka. Izjema so deževni dnevi. Natančnejše informacije lahko dobite po telefonu: 031 369 510 (ga. Sandra Okrogar).

Stranišča za obiskovalce so v pritličju pristave, pri vhodu v park in na otroškem igrišču. Kadar obratuje kavarna, so odprta tudi stranišča pod galerijo. Pri vhodu v park in v pritličju pristave sta na voljo tudi previjalnici.

ARBORETSKI RED

Za šolske skupine velja, da morajo biti otroci ves čas pod nadzorom spremljevalcev. Malicanje je dovoljeno na otroškem igrišču, po dogovoru pa tudi v gostinskem lokalu. Učenci morajo vse odpadke odnesti s seboj. Poleg tega je prepovedano:
– vzeti kakršenkoli rastlinski material razen tistega, ki leži na tleh; učenci torej v Arboretumu ne smejo nabirati vejic za herbarije, trgati cvetov in plodov z drevnine ipd.,
– vpitje in povzročanje hrupa,
– tekanje, športne igre in spuščanje zmajev,
– kopanje, plavanje, drsanje in lovljenje rib,
– neustrezna uporaba grajenih objektov v parku,
– plezanje po drevesih in skalnih stenah,
– odmetavanje odpadkov,
– kurjenje ognja in prirejanje piknikov, posedanje in poležavanje na travi v osrednjem delu parka,
– poškodovanje in odtujevanje oznak ter parkovne opreme,
– spuščanje psov s povodca (v primeru kršitve se lastnikom prepove vstop s psi v park),
– nabiranje cvetja, poškodovanje in izkopavanje rastlin,
– vožnja s kolesi in motornimi vozili,
– hoja po travi, razen po označenih površinah.
Pisno dovoljenje uprave Arboretuma je potrebno imeti za:
– nabiranje semen in drugega razmnoževalnega materiala,
– fotografiranje in snemanje z namenom javne objave,
– vsakršno pridobitno dejavnost.
Dodatna opozorila:
– Za varnost otrok odgovarjajo starši oz. odrasli spremljevalci.
– Nespoštovanje obiskovalcev in neupoštevanje opozoril upravljavca se kaznujejo z odvzemom vstopnice. V primeru povzročene škode se obvesti Policijo, Inšpektorat RS za kulturno in medije, povzročitelje škode pa se terja za odškodnino.

Februar 2024, uprava Arboretuma