Rastline, posajene v liniji druga ob drugi tako na gosto, da posamezne rastline ne zaznamo več, tvorijo živo mejo.
Rastline, ki so primerne za tovrstno živo mejo, najdemo med vednozeleno in listopadno drevnino. Pri odločitvi, kakšna vrste naj bo živa meja, je treba poudariti, da vednozelene žive meje dajejo zeleno kuliso čez vse leto, listopadne pa so zelene samo določen čas.

Še nekaj. Strižena živa meja naj bo zasnovana iz ene same vrste rastlin, saj sta le tako zagotovljena njena vitalnost in videz. S striženjem namreč redno prikrajšujemo poganjke in v primeru mešanih nasadov ne bi dosegli enotnega učinka. 

Glede na višino ločimo:
– nizke žive meje (do višine 100 cm)
– srednje visoke žive meje (100 do 200 cm)
– visoke žive meje (nad 200 cm).

Kdor želi visoko živo mejo, naj se raje odloči za prosto rastočo živo mejo, ker je obrezovanje na takšni višini zamudno in težko.

V tabelah so prikazane vrste in sorte, ki so primerne za strižene meje, in njihove osnovne značilnosti.

Za striženo živo mejo si je treba vzeti čas, zato naj se zanjo odločijo tisti, ki imajo dovolj časa in potrpljenja.

RASTLINE, PRIMERNE ZA VEDNOZELENE STRIŽENE ŽIVE MEJE

Botanično ime

Slovensko ime

Vrsta žive meje

Število rastlin / tm

Opomba

Buxus sp. pušpan nizka 6 počasna rast
Chamaecyparis sp. pacipresa srednje visoka do visoka 2,5 spodnji del rad ogoli
Eleagnus sp. oljčica, oljkovec nizka 2 odporna proti suši in vetru, rada pozebe
Ilex aquifolium bodika, božji les visoka 2,5 počasna rast, zavetne lege
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ kalina srednje visoka do visoka 5 do 7 hitra rast
Lonicera nitida mirtovolistno kosteničevje srednje visoka 3 hitra rast, dobro prenaša rez
Lonicera pileata zimzeleno kosteničevje nizka 4 hitra rast, dobro prenaša rez
Picea omorika omorika visoka 2 odporna, gosta rast
Prunus laurocerasus , sorte lovorikovec srednja do visoka 2,5 do 3 po pozebi se obraste
Pyracantha sp. ognjeni trn srednja do visoka 2 zmerna rast
Rosmarinus officinalis rožmarin nizka do srednja 4 do 5 zmerna rast, primerna za Primorje
Pittosporum tobira navadni lepljivec srednja 3 primerna za Primorje
Santolina chamaecyparissus navadni nemški rožmarin nizka 5 primerna za Primorje
Taxus sp. tisa nizka, srednja, visoka 2 do 3 počasna rast
Thuja sp. klek srednja do visoka 2 do 2,5 hitra rast

  maklen  (Acer campestre)

  bisernik – Symphoricarpos racemosus ‘Albus’

  omorika  (Picea omorika)

  skobotovec (Philadelphus sp.)

  dvobarvni enovratni glog – Crataegus monogyna ‘Bicolor’

  češmin – Berberis thunbergii ‘Red Rocket’

 

RASTLINE, PRIMERNE ZA STRIŽENE LISTOPADNE ŽIVE MEJE

Botanično ime

Slovensko ime

Vrsta žive meje

Število rastlin / tm

Opomba

Acer campestre maklen srednja do visoka 4 do 5 hitra rast, nezahteven
Berberis thunbergii češmin nizka, srednja do visoka 4 zmerna rast, bode
Carpinus sp. gaber srednja do visoka 5 do 7 pozimi deloma obdrži listje, odporen na mraz
Crataegus sp. glog srednja do visoka 4 hitra rast, neprehodne žive meje
Fagus sylvatica bukev srednja do visoka 4 zmerna rast, gosta vejnatost
Philadelphus coronarius skobotovec srednja do visoka 2,5 hitra rast
Spiraea arguta medvejka srednja 4 hitra rast
Symphoricarpos sp. bisernik, pokec srednja 3 po obrezovanju malo cveti
Tilia sp. lipa visoka 3 hitra rast, lepa oblika

 

Potrebujete pomoč pri načrtovanju žive meje?