Letošnja tema Dnevov evropske kulturne dediščine je Redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine.

V Arboretumu Volčji Potok pripravljamo dogodke, s katerimi želimo spodbuditi mlade, da bi se ponovno odločali za vrtnarski poklic. Žal je zanimanje mladih za vrtnarska dela čedalje manjše, s tem pa tudi upada vpis na srednje vrtnarske šole. V Arboretumu organiziramo predstavitev vrtnarskega poklica za osnovnošolce. K sodelovanju smo povabili Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter Osnovno šolo Dob. Še posebej smo veseli, da sodeluje osnovna šola iz okolice, saj si želimo, da bi se čim več mladih iz okolice Arboretuma odločilo za ta poklic. Šolanje za poklic vrtnar bodo predstavili učitelji in dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Vrtnarski poklic bo predstavil tudi vrtnar, ki se je izobraževal na omenjeni šoli in je sedaj zaposlen v Arboretumu Volčji Potok.

Obiskovalce vabimo na razstavo O grajskih vrtnarjih. Razstava prikazuje zanimive zgodbe iz družine Rojc s Hudega pri Radomljah, ki se razkrivajo skozi bogat hišni arhiv in rodovno drevo, ki ga je skozi leta sestavljal Peter Rojc. Razstavo si bo mogoče ogledati do konca leta v galeriji pristave. Več o razstavi

O grajskih vrtnarjih

V soboto, 16. 9., ob 9. uri bo fotografska delavnica na katero so še posebej vabljeni mladi. Delavnico organiziramo v sodelovanju s Foto kino in video klubom Mavrica. Na delavnici bo glavni fotografski motiv kosec, ki bo prikazal košnjo trave z ročno koso. Delavnica je brezplačna, plača se vstopnino v park. Prijave so obvezne. Več o delavnici

Kosec

Z letošnjo temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine se pridružujemo širši vseevropski temi Nesnovna kulturna dediščina (Living heritage). Različne organizacije se bomo osredotočale na tiste kategorije dediščine, ki po Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine vključujejo tradicionalne obrti in gospodarske veščine ter znanja in prakse o naravi in svetu. Lahko rečemo, da je letošnja tema logično nadaljevanje lanskoletne (Vz)trajnostne dediščine. Izpostaviti želimo dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici, izginjajo. Dediščina je ključna za raznolikost našega življenja, naše identitete. Tradicionalne veščine in znanja so zagotovo ključnega pomena za to, kar nas opredeljuje in predstavlja kot edinstvene v tem globalnem svetu. Dogodki po Sloveniji in zamejstvu, ki se bodo zvrstili v času DEKD in TKD, so objavljeni na spletni strani: https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve. Kmalu bo na voljo tudi knjižica pri blagajni vhoda v park.

Dnevi evropske kulturne dediščine