V začetku maja 2023 je v Arboretumu Volčji Potok prvič zaživela izposoja električnih koles KAMKOLO. Postaja za izposojo električnih koles, katere del je deset stojal za kolesa, električna kolesa in informacijski terminal, stoji pri Vrtnem centru. Lokacijo na vhodu je Arboretum načrtoval skupaj z Zavodom Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Postaja je velikosti približno 20 m2.

Postaja je zgrajena v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju, ki združuje 12 Lokalnih akcijskih skupin iz vse Slovenije. S postavitvijo postaje Arboretum Volčji Potok in Občina Kamnik kot partner projekta LAS Kolesarska veriga na podeželju, zasledujeta javni interes in sta zato po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije sklenila služnostno pogodbo za obdobje desetih let.

Prek postaje je Arboretum stalno in direktno povezan s preostalimi osmimi postajališči za izposojo koles KAMKOLO znotraj mestnega območja Kamnika. Vključitev v sistem KAMKOLO sovpada tudi z dolgoletnimi prizadevanji zavoda za večjo dostopnost parka tudi za tiste domače in tuje goste, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva. Izposoja koles je preprosta in poteka preko aplikacije MICycle.

Investicija je trajnostno naravnana in skladna z nacionalnimi prizadevanji po zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida v okolje. Spodbuja k manjši rabi avtomobilov in sovpada s prizadevanji javnega zavoda, da se s povečano dostopnostjo kulturni spomenik predstavi čim večjemu številu obiskovalcev.

Projekt, del katerega je postavitev e-postaje v Arboretumu Volčji Potok, sofinancirajo projektni partnerji in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

KAMKOLO