Novinarska konferenca je potekala pri pristavi ob novo nastajajočih gredah cvetja s slik Marije Auersperg Attems in razstavi, ki je od danes dalje na ogled tudi obiskovalcem. Novinarsko konferenco je otvoril in vodil Aleš Ocepek, direktor Arboretuma Volčji Potok. Novinarje je seznanil z večjimi projekti, ki bodo potekali v letošnjem letu: ureditev kanalizacije, končna obnovitev paviljona z gostinsko dejavnostjo, obnova in povečanje otroškega igrišča, ureditev in zasaditev programske poti, predstavitev 4D zgodbe o vrtnicah v okviru intermedijske razstave VRTN!CA, ki je pilotni projekt Mreže raziskovalnih centrov umetnosti in kulture (MCRUK) in ga izvaja KIBLA2LAB v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok, Vzorčnim mestom Velenje, ROSA PRODUKCIJA d.o.o. in Kristijanom Koratom (na ogled od 11. junija dalje). Izpostavil je tudi rekordno število dogodkov, ki se bodo zvrstili to poletje.

Konferenco je nadaljevala Mateja Račevski in predstavila projekt Cvetlična kultura podeželja (LAS Garkelj), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 in ga izvajamo skupaj z Javnim zavodom Bogenšperk. Projekt je povezan s cvetjem s slik Marije Auersperg Attems – iz tega raziskovanja je nastala razstava, ki je na ogled pri nas in na gradu Bogenšperk. V živo so na ogled tudi rastline s slik Marije Auersperg Attems. Matjaž Mastnak je k predstavitvi dodal še uporabno različico za obiskovalce z avdio razlago prek QR kode.

Več o kulturnem poletju v letošnjem letu je povedala Petra Juvan. Začetek poletja bo otvoril vrtnični vikend od 11. do 13. unija s tradicionalnim Slovenskim dnevom vrtnic, potem pa si dogajanja sledijo vsak konec tedna vse do začetka septembra. Koncerti v rozariju bodo potekali v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale, letos pod naslovom Mozart v rozariju. O njih je spregovorila Cveta Zalokar Oražem, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Več o kar 18 filmskih večerih pa je spregovoril Jure Matičič, programski vodja soorganizatorja Filmskih večerov v Arboretumu, Mestnega kina Domžale, ki deluje pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Poleg tega bo v Arboretumu tudi več predstav Špas teatra v okviru projekta Špasno poletje, poletnega festivala, ki bo potekal na več kot dvanajstih lokacijah po Sloveniji. Uroš Korenčan, direktor lutkovnega gledališča je spregovoril o lutkovnih predstavah, ki bodo letos potekale v Arboretumu z novo usmeritvijo – uvaja se večerne predstave. Letošnje lutkovne predstave v Arboretumu pod naslovom Po poteh brez konca z Lutkovnim gledališčem Ljubljana se pričenjajo prvi konec tedna po kresni noči. Predsedovanje Slovenije Svetu Evrope bodo obeležili z razstavo »EU v vrtnicah«, na kateri bodo usmerili pozornost na vrtnice, ki izvirajo 27 držav povezave. V počastitev 30. obletnice osamosvojitve bo od 14. avgusta dalje v paku na ogled floristična razstava. Septembra bo Arboretum vabil v park narodne noše, zadnji konec tedna v avgustu pa bo tradicionalni družinski dan v parku z imenom Čarobni dan. Konec septembra bo tematsko obarvana razstava buč, v novembru in decembru pa Lučke v parku z novimi postavitvami in osvetlitvami. Vsa omenjena dogajanja so res pripravljena tako, da so zanimiva za vse generacije, po drugi strani pa je park vse leto lepo urejen, z veliko cvetja in zelenja, ki ga obiskovalci v vedno večjem številu spoznavajo in v njem uživajo.

Že 12 let pa k uresničitvi marsikaterega projekta pripomorejo tudi sredstva sponzorja Generali zavarovalnice d.d., ki obiskovalce nagovarja tudi z drevesom optimizma.

Novinarska konferenca je bila dobro obiskana, veliko pozornosti je požela gostja grofica Marija Auersperg Attems iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem.