V začetku leta smo izvedli spletno anketo o otroškem igrišču v Arboretumu Volčji Potok. Otrokom, ki so sodelovali pri anketi, so med obstoječimi igrali najbolj všeč trampolini in žičnice, sledijo labirint, plezala in tobogani. Na podlagi ankete smo se odločili, da v tem letu postavimo nove žičnice. Postavitev igral iz slovenskega lesa je omogočila družba Slovenski državni gozdovi.

Vabljeni na veliko otroško igrišče v Arboretum Volčji Potok.

SiDG