V sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti UL smo razstavili serijo krajinskoarhitekturnih risb z naslovom Ujeto spreminjanje. Na njih je prikazana pestrost slovenskih krajinskih motivov. Ti so bili izrisani večkrat v letu, vsakič s pozornim spremljanjem metamorfoz prostora, rasti, vremenskih pojavov in drugih spremenljivk. Študentske skice so nastale pod mentorstvom doc. mag. Mateje Kregar Tršar in izr. prof. dr. Valentine Schmitzer.

Otvoritev razstave je potekala v četrtek, 14. 10. 2021. Razstavo si lahko ogledate pri pristavi do konca novembra.

Razstava risb študentov krajinske arhitekture