V projekt Arbortech, ki je stekel v letu 2022, je bil Arboretum Volčji Potok vključen kot strokovni partner. Arboristika je namreč ena od temeljnih strok v Arboretumu. Cilj projekta Arbortech je, da ustvari učni program za predmet arboristike za vrtnarske, kmetijske in podobne »zelene« poklicne šole.

Arboristika je veda o negi dreves v mestnem okolju. Medtem ko gozdarstvo stremi k pridelavi lesa v gozdu in sadjarstvo k pridelavi sadja v sadovnjakih, je cilj arboristike skrbeti za zdrava, lepa in varna drevesa v grajenem okolju. Arboristika se ukvarja z izbiro in sajenjem sadik, z usmerjanjem rasti mladih dreves in z vzdrževanjem čim boljšega zdravja odraslih dreves. Arboristi negujejo drevesa tako, da imajo meščani od njih dolgoročno korist, drevesa pa čim manjše poškodbe in čim boljše rastne razmere.

V projektu so povezani trije šolski centri s programi za »zelene« poklice: Biotehniški center Naklo, Gospodarska škola iz Čakovca in Stredna odborna škola Pruske iz Slovaške. Projekt vodi Biotehniški center Naklo, ki v okviru izobraževanja odraslih že izvaja programe za usposabljanje arboristov in ima ambicijo, da arboristiko vključi v redno izobraževanje vrtnarjev na poklicni šoli. To bo velik korak za arboristično stroko!

9. in 10. novembra je bilo v slovaških Pruskah srečanje partnerjev v tem projektu. Na srečanju je Mirko Silan, arborist v Arboretumu Volčji Potok, predstavil nürnberško arboristično šolo kot primer dobre prakse. Mirko Silan je na tej šoli pridobil več mednarodno veljavnih arborističnih spričeval. Matjaž Mastnak se je v svojem prispevku posvetil težavam, ki jih imajo pri svojem razvoju drevesa v mestu, in dejstvu, da jih podnebno spremenjena poletja še poslabšujejo. Ker so drevesa eno redkih orodij, ki lahko v vse bolj vročih mestih ustvarjajo za človeka primernejše bivalne razmere, bo arboristika v prihodnje vse pomembnejša. Da bi mladi ljudje, ki prihajajo v zelene poklice, že med šolanjem pridobili osnovna arboristična znanja, je cilj projekta Arbortech. Projekt je financiran po evropski shemi Erasmus+.

Mirko Silan in Matjaž Mastnak na srečanju na Slovaškem

Mirko Silan in Matjaž Mastnak na srečanju partnerjev