Arboretum Volčji Potok je prejel Priznanje vrtne odličnosti

3. 11. 2022 je Svetovna zveza društev ljubiteljev vrtnic podelila Arboretumu Volčji Potok Priznanje vrtne odličnosti (WFRS Award of Garden Excellence). Prejmejo ga rožni vrtovi z najboljšim vzdrževanjem in predstavitvijo vrtnic.

Svetovno priznanje za rožni vrt Arboretuma

Priznanje so Arboretumu Volčji Potok in Sloveniji podelili v Adelajdi v Avstraliji, kjer je potekal svetovni kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic. Svetovni kongres poteka vsako tretje leto in na njem med drugim preučijo kandidature za Priznanje vrtne odličnosti. Podelijo jih največ deset, saj morajo predlagani rozariji zadostiti številnim pogojem, ki jih je postavila svetovna zveza.

Rožne vrtove Arboretuma Volčji Potok sta za priznanje predlagali visoki funkcionarki svetovne zveze iz nacionalnih društev iz Italije in Luksemburga. Rožni vrt ne more sam sebe predlagati za priznanje.

Pogoji, da sme rozarij kandidirati za priznanje vrtne odličnosti, so, da je dovolj obsežen in tako vzdrževan, da so vrtnice v njem predstavljene v najboljši možni luči. Rožni vrt mora biti lep in privlačen, odprt za javnost, ki jo mora izobraževati in povečevati njeno zanimanje za vrtnice. Poleg naštetih kriterijev prinašajo točke redno in kakovostno vzdrževanje ter uspešno posredovanje informacij o vrtnicah (interpretacija). Sorte morajo biti točno določene in označene bodisi s tablicami ali s pomočjo digitalne aplikacije – v rozariju Arboretuma Volčji Potok uporabljajo oboje.

Šteje tudi raznolikost in popolnost zbirke vrtnic in to, kakšen vpliv ima rožni vrt na javnost. Zagotovljen mora biti še osnovni servis za obiskovalce, vključno za tiste, ki so gibalno ovirani, in prometna dostopnost. Pri vseh kriterijih je dobil Arboretum Volčji Potok odlično ali prav dobro oceno.

S tem priznanjem je Arboretum Volčji Potok vstopil v družbo najboljših rožnih vrtov na svetu. Do letos je to priznanje v Evropi prejelo 27 rozarijev. Priznanje ni podeljeno enkrat za vedno. Če pade kakovost vzdrževanja pod pričakovano mejo, svetovna zveze priznanje tudi odvzame.

Arboretum Volčji Potok bo od Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic prejel plaketo, ki je namenjena temu, da se jo vgradi ob vhodu v vrt. Javna predstavitev in odkritje plakete sta vedno povezana z javno prireditvijo in slovesnostjo. Po vsej verjetnosti bo to v času cvetenja vrtnic v letu 2023.

Več o rožnih vrtovih Arboretuma

Priznanje

Priznanje je v imenju Slovenije prevzela Beatrice Halter, predstavnica nemškega Društva švicarskih prijateljev vrtnic. Slovensko društvo na svetovnem kongresu v Adelaidi namreč ni imelo predstavnika. Na fotografiji stojijo (od leve proti desni) predsednica svetovne zveze Henrianne de Briey, ga Beatrice Halter, izvršni direktor svetovne zveze Derek Lawrence in predsednik komisije za priznanja Daniel Boulens. Foto Markus Brunsing

 

Video posnetek o rožnih vrtovih Arboretuma